Wat is het?

Wilt u voor het eerst een woning kopen, maar heeft u zelf onvoldoende financiële middelen? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor de Starterslening. De Starterslening bedraagt maximaal 20% van de verwervingskosten met een maximum van € 40.000,-. De lening dient als aanvulling bovenop uw hypotheek, waarbij u de eerste drie jaar geen maandlasten hoeft te betalen. De starterslening geldt voor mensen die al in Nuenen wonen, of die elders zijn gaan wonen voor studie of werk en zich opnieuw in Nuenen willen vestigen.

Wat is de Starterslening?

Een Starterslening is een lening voor koopstarters. Met de Starterslening overbrugt u het verschil tussen de prijs van uw eerste huis en het bedrag dat u bij de bank volgens de Nationale Hypotheek Garantie (NHG) kunt lenen. De Starterslening bestaat uit twee delen:

 • Een leningdeel dat annuïtair wordt afgelost: de Starterslening.
 • Een leningdeel dat oploopt: de Combinatielening.

Voor beide delen heeft u de eerste 3 jaar geen maandlasten.

Met de Combinatielening lost u als het ware uw Starterslening de eerste drie jaar af. Omdat dit via de Combinatielening verloopt, hoeft u de eerste drie jaar geen maandlasten te betalen. De Combinatielening loopt daardoor de eerste 3 jaar altijd op. Na deze periode van 3 jaar worden de rente en aflossing op zowel de Starterslening als de Combinatielening vastgesteld op basis van een inkomenstoets.

De Stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten (SVn(externe link)) verstrekt de Starterslening uiteindelijk aan de aanvrager. De SVn beheert het fonds van de gemeente en zorgt voor de uitvoering van de lening. Dit is uiteraard mogelijk zolang er nog budget beschikbaar is.

Wat moet ik doen?

U kunt de starterslening online aanvragen.

Voorwaarden

Niet iedereen komt in aanmerking voor een Starterslening. De voorwaarden zijn:

 • u bent niet eerder eigenaar geweest van een woning;
 • u bent verblijfsgerechtigd in Nederland;
 • u bent maximaal 35 jaar oud (in geval van twee aanvragers geldt deze leeftijdseis voor beiden);
 • de aan te kopen woning is een woning in de gemeente Nuenen ;
 • de aan te kopen woning heeft een maximale aankoopsom van de dan geldende NHG-grens (de kostengrens in 2023 is € 405.000,-). Als er energiebesparende maatregelen worden meegefinancierd dan is de grens 6% hoger, namelijk € 429.300,-.
 • uw hypotheek valt onder de Nationale Hypotheek Garantie;
 • u moet de woning waarvoor de Starterslening wordt aangevraagd zelf gaan bewonen.

In aanvulling op bovenstaande voorwaarden geldt het volgende

 • U bewoont op het moment van aanvraag in de gemeente Nuenen zelfstandig een huurwoning of bent inwonend (bijvoorbeeld bij ouders). In het geval van twee aanvragers geldt deze eis voor één van beide aanvragers;of:
 • U woont op het moment van aanvragen niet in de gemeente Nuenen, maar heeft hier in het verleden wel minimaal 3 jaar gewoond (zelfstandig gehuurd of inwonend). In het geval van twee aanvragers geldt deze eis voor één van beide aanvragers.of:
 • U heeft een dienstverband van minimaal 20 uur per week bij een werkgever in de gemeente Nuenen dat op het moment van aanvragen minimaal één jaar doorloopt. In het geval van twee aanvragers geldt deze eis voor één van beide aanvragers.

Aanvragen

Als u aan de voorwaarden voldoet kunt u een aanvraag online indienen.

Nadat wij het aanvraagformulier hebben ontvangen, worden de volgende stappen doorlopen:

 • De gemeente toetst of u een aanvraag in kan dienen bij SVn. Als u voldoet aan de voorwaarden, ontvangt u een toewijzingsbesluit.
 • U dient uw aanvraag in op www.svn.nl/gemeente/nuenen(externe link). Daar heeft u het toewijzingsbesluit bij nodig.
 • SVn voert de financiële toets uit.
 • De procedure eindigt met de financiële afhandeling.

Het college van B&W neemt binnen acht weken na ontvangst van de aanvraag een toewijzings- of afwijzingsbesluit.

Meer informatie

Natuurlijk kunt u ook meer informatie krijgen bij uw hypotheekverstrekker.