De gemeente Nuenen wil starters op woningmarkt een kans bieden door middel van de Starterslening, een steuntje in de rug bij de aanschaf van een eerste huis. Het gaat om mensen die al in Nuenen wonen, of die hier gewoond hebben en zich - na studie of werk in een andere gemeente - nu opnieuw in Nuenen willen vestigen. 

Tweede hypotheek 

De Starterslening overbrugt het verschil tussen de prijs van het huis en het bedrag dat u maximaal bij de bank kunt lenen volgens de Nationale Hypotheek Garantie. De Starterslening is een tweede hypotheek; ofwel een aanvulling op uw eerste hypotheek. De eerste 3 jaar hoeft u geen maandlasten te betalen. 

De Starterslening vraagt u online aan en bedraagt maximaal 20% van de verwervingskosten, met een maximum van € 40.000.

Opbouw

De Starterslening bestaat uit twee delen:

 • Starterslening: een leningdeel dat annuïtair wordt afgelost. 
 • Combinatielening: een leningdeel dat oploopt. 

Voor beide delen heeft u de eerste 3 jaar geen maandlasten.

Met de Combinatielening lost u als het ware uw Starterslening de eerste 3 jaar af. Omdat dit via de Combinatielening verloopt, hoeft u de eerste 3 jaar geen maandlasten te betalen. De Combinatielening loopt daardoor de eerste 3 jaar altijd op. Na deze periode van 3 jaar worden de rente en aflossing op zowel de Starterslening als de Combinatielening vastgesteld op basis van een inkomenstoets.

Verstrekker: de SVn

De Stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten (SVn) verstrekt de Starterslening uiteindelijk aan de aanvrager. 

De SVn beheert het fonds van de gemeente Nuenen en zorgt voor de uitvoering van de lening. Dit is uiteraard mogelijk zolang er nog budget beschikbaar is.

Voorwaarden

 • U bent niet eerder eigenaar geweest van een woning. 
 • U bent verblijfsgerechtigd in Nederland. 
 • U bent maximaal 35 jaar oud (bij twee aanvragers geldt deze leeftijdseis voor beiden). 
 • De aan te kopen woning is een woning in de gemeente Nuenen, Gerwen en Nederwetten. 
 • De aan te kopen woning heeft een maximale aankoopsom van de dan geldende NHG-grens (de kostengrens in 2024 is € 435.000). Als er energiebesparende maatregelen worden meegefinancierd dan is de grens 6% hoger, namelijk € 461.100.
 • Uw hypotheek valt onder de Nationale Hypotheek Garantie.
 • U moet de woning waarvoor de Starterslening wordt aangevraagd zelf gaan bewonen. 

In aanvulling op bovenstaande voorwaarden geldt het volgende:

 • Op het moment van de aanvraag woont u zelfstandig in een huurwoning in de gemeente Nuenen of bent inwonend (bijvoorbeeld bij uw ouders). Bij twee aanvragers geldt deze eis voor 1 van beide aanvragers. 
 • U woont op het moment van aanvragen niet in de gemeente Nuenen, maar heeft hier in het verleden wel minimaal 3 jaar gewoond (zelfstandig gehuurd of inwonend). In het geval van 2 aanvragers geldt deze eis voor 1 van beide aanvragers. 
 • U heeft een dienstverband van minimaal 20 uur per week bij een werkgever in de gemeente Nuenen dat op het moment van aanvragen minimaal 1 jaar doorloopt. In het geval van twee aanvragers geldt deze eis voor 1 van beide aanvragers.
 • Het is toegestaan om met de starterslening een nieuwbouwwoning te kopen. Het minimale leenbedrag is € 2.500,- en het maximale leenbedrag is € 40.000,-

Aanvragen

Als u aan de voorwaarden voldoet, kunt u online een aanvraag indienen. Nadat wij het aanvraagformulier hebben ontvangen, worden de volgende stappen doorlopen: 

 1. De gemeente toetst of u een aanvraag kan indienen bij de SVn. Als u voldoet aan de voorwaarden, ontvangt u een toewijzingsbesluit.
 2. U dient uw aanvraag in op www.svn.nl/gemeente/nuenen. Daar heeft u het toewijzingsbesluit bij nodig.
 3. SVn voert de financiële toets uit. 
 4. De procedure eindigt met de financiële afhandeling.

Het college van B&W neemt binnen acht weken na ontvangst van de aanvraag een toewijzings- of afwijzingsbesluit.

Meer informatie

Natuurlijk kunt u ook meer informatie krijgen bij uw hypotheekverstrekker.