Kan jouw veelbelovend samenwerkingsinitiatief de economische motor in de regio draaiende houden en versterken? Dan loont het om een projectvoorstel in te dienen bij het Stimuleringsfonds. Ondernemers, kennisinstellingen en overheden kunnen subsidie krijgen voor bijvoorbeeld een haalbaarheidsstudie, het uitwerken van een business case, het opzetten van een pilot of de ontwikkeling van een prototype. Als het maar gaat om samenwerken, innovatie en versterken van de regionale economie in Zuidoost-Brabant. Het Stimuleringsfonds geeft al jaren subsidie en intussen zijn er zeer succesvolle ondernemingen uit voorgekomen.

Uitgangspunten in het kort

  • Het Stimuleringsfonds onderscheidt ‘aanjaagprojecten’ (studies, verkenningen, voorbereidingen en pilots) en ‘uitvoeringsprojecten’;
  • Aanjaagprojecten kunnen voor maximaal 50% van de totaal subsidiabele kosten steun krijgen, uitvoeringsprojecten voor maximaal 15%;
  • Voor aanjaagprojecten geldt een absoluut maximum subsidiebedrag van €50.000,-;
  • De subsidiabele projectkosten mogen voor maximaal 50% bestaan uit eigen ureninzet van de projectpartners. Uren van overheden zijn niet subsidiabel;
  • Het uurtarief voor eigen ureninzet van de projectpartners bedraagt €50,- (m.u.v. studenten en stagiaires, hiervoor geldt een uurtarief van € 20,--).

Lees meer over (het aanvragen van) deze regeling op de website van de Metropoolregio Eindhoven(externe link).