U kunt de stimuleringslening aanvragen met een consumptief krediet. Dit houdt in dat u een persoonlijke lening aangaat, in plaats van uw woning als onderpand te gebruiken. De lening heeft een maximale looptijd van 10 jaar, heeft een rentepercentage van 2,5% (voorheen 2,8%), wordt verstrekt via een bouwdepot en is altijd annuïtair. De volgende voorwaarden gelden voor de consumptieve stimuleringslening:

  • bij twee of meer eigenaren gelden deze samen als aanvrager, waarbij één van de twee eigenaren jonger dan 76 jaar is;
  • als u maatregelen wilt toepassen om langer zelfstandig thuis te kunnen wonen (denk bijvoorbeeld aan de toegankelijkheid van de woning), is één van de twee eigenaren minimaal 50 jaar. Voor de andere maatregelen geldt deze leeftijdseis niet;
  • u woont minimaal één jaar in de gemeente Nuenen c.a.;
  • de hoogte van de lening bedraagt minimaal €2.500,- en maximaal €15.000,- (inclusief BTW);
  • de werkzaamheden voor het uitvoeren van de maatregelen mogen nog niet gestart zijn voordat de lening is toegekend.

In onderstaande tabel wordt duidelijk wat de werkelijke kosten kunnen zijn als u een stimuleringslening consumptief af wilt sluiten.

Logo SVn Stimuleringslening

Voorbeelden stimuleringslening consumptief

Leningen van € 2.500 tot en met € 15.000 met een looptijd van 10 jaar, rente 2,80%

Hoofdsom

Bruto maandlasten

Rente*

Looptijd in maanden en aantal termijnen

Totale kosten lening**

Jaarlijks kostenpercentage***

€ 5.000

€ 47,83

2,50%

120

€ 5.740

2,84%

€ 15.000

€ 143,47

2,50%

120

€ 17.216

2,84%

Let op: dit rekenvoorbeeld is gebaseerd op een rentepercentage van 2,8%. Sinds juli 2022 is de rente verlaagd naar 2,5%. Het rekenvoorbeeld wordt hier nog op aangepast.

* De rente is vast gedurende de gehele looptijd. Mogelijk komt de rente in aanmerking voor fiscale aftrekbaarheid. Raadpleeg de Belastingdienst voor meer informatie.
** Dit zijn de totale kosten voor het aangaan en terugbetalen van uw lening.
*** Dit zijn de totale kosten van de lening, uitgedrukt in een percentage op jaarbasis van het totale leenbedrag.

Logo Geld lenen kost geld