Calamiteit gemeente buiten openingstijden

Wilt u een calamiteit melden aan de gemeente buiten de openingstijden (denk aan gevaarlijke situaties op de openbare weg)?

  • Dan belt u naar het algemene telefoonnummer van de gemeente: 040 – 263 16 31.
  • U hoort dan een bandje waar u voor urgente calamiteiten wordt verwezen naar het calamiteitennummer van de gemeente.
  • U belt naar dit nummer en spreekt uw boodschap en telefoonnummer in.
  • De dienstdoende piketambtenaar neemt contact op met u.