Wat is het?

Als u studeert en een beperking heeft, kan het lastig zijn om naast uw studie te werken. Met een studietoeslag van de gemeente krijgt u een steuntje in de rug. Zo voorkomt u dat u meer moet lenen.

Wat moet ik doen?

U vraagt de studietoeslag aan bij de gemeente.

Hoe werkt het?

  • U komt in aanmerking voor de studietoeslag als:
  • U bent 18 jaar of ouder;
  • U volgt een studie waarvoor u recht heeft op studiefinanciering op grond van de Wet studiefinanciering 2000 (Wsf) of op een tegemoetkoming op grond van hoofdstuk 4 Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten (WTOS);
  • Uw vermogen is niet hoger dan de vermogensgrens. Voor een alleenstaande is de grens € 7.575,00 en voor alleenstaande ouders en echtparen € 15.150,00 (vermogensgrens 2024)
  • Er is vastgesteld dat u, door een medische beperking, niet structureel kunt bijverdienen