De eenvoudigste manier om regenwater af te koppelen is het water via de tuin in de bodem te laten zakken. Het regenwater wordt van het dak afgevoerd naar een geschikte plek in de tuin. Zaag de regenpijp af, vang het regenwater op in een gootje en laat het naar de bezinkplek stromen.
Dop de regenpijp af of gebruik een speciale afkoppelset. Deze zijn te verkrijgen bij diverse bouwmarkten.  

Het gootje kan je maken van bijvoorbeeld klinkers of met een buis. De bezinkplek is tevens de berging. Als het hard regent zal daar tijdelijk water blijven staan. De tuin moet wel een voldoende waterdoorlatende bodem hebben op de plek waar het regenwater uitstroomt, bijvoorbeeld van zand of grind. Het water mag niet naar je buurman lopen.

Wat is de benodigde bergingscapaciteit van jouw tuin bij bovengrondse berging?

Een huis van 7 meter diep en 6 meter breed met 1 regenpijp heeft  7 x 6= 42 m2 dakoppervlak. Het dakoppervlak wordt namelijk vlak gemeten. Als er meer regenpijpen zijn dan moet je de berekening aanpassen naar het gedeelte van het dak waar de betreffende regenpijp op aangesloten is.

Vuistregel bij deze methode is: voor elke m2 vlakgemeten dakoppervlak heb je een 0,5 m2 tuinoppervlak nodig.  Het benodigde tuinoppervlak in dit voorbeeld is dus 42 gedeeld door 2 = 21 m2.

Aandachtspunten Algemeen:

  • Minimale afstand van de infiltratievoorziening tot de gevel moet 1 meter bedragen en tot bomen 2 meter.
  • Er mag alleen schoon regenwater zijn aangesloten op de infiltratievoorziening (dus geen wastafel, douche, schrobputje e.d.

Interesse? 
Lees verder op de pagina www.nuenen.nl/afkoppelen.