De wet energietoeslag 2023 is aangenomen door de Eerste en Tweede kamer. Dit betekent dat gemeenten kunnen starten met het uitbetalen van de energietoeslag. Hier zijn we ons nu op aan het voorbereiden. De voorwaarden voor de energietoeslag 2023 moeten nog besloten worden door het college van burgemeester en wethouders. 

Regeling voor studenten

Er is in de wet energietoeslag 2023 opgenomen dat jongeren van 18,19 en 20 jaar geen recht hebben op de energietoeslag 2023. 

Het wetsvoorstel kent een aparte regeling voor studenten waarvan de ouders niet kunnen bijspringen om de hogere energiekosten te betalen. Zij ontvangen een eenmalige tegemoetkoming van € 400 via de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). Dit geldt voor studenten met een uitwonende basisbeurs en een aanvullende beurs, én voor studenten die langer studeren en eerder een aanvullende beurs kregen. DUO betaalt deze tegemoetkoming vanaf januari 2024 automatisch uit aan de studenten die er recht op hebben.

Wanneer kan de gemeente uitbetalen?

De energietoeslag 2023 kan automatisch betaald worden aan een deel van de ontvangers van de energietoeslag 2022 die aan de voorwaarden voldoen. Hiervoor moeten we een controle doen. Deze controle verwachten we begin december af te hebben. Daarna doen we de automatische betalingen. We hopen deze in december te kunnen doen.

Heeft u geen automatische betaling ontvangen?

Twee weken na de automatische betalingen komt het aanvraagformulier voor de energietoeslag 2023 online.
Heeft u geen automatische betaling ontvangen en voldoet wel aan de voorwaarden? Dan kunt u een aanvraag doen waarna wij deze beoordelen.