Wat is het?

U emigreert als u minimaal 8 maanden binnen 1 jaar in het buitenland bent. Dit hoeft niet een aaneengesloten periode te zijn. U bent verplicht binnen vijf dagen voor uw vertrek uit Nederland aangifte te doen.

U kunt uw emigratie regelen door een afspraak(externe link) te maken.

Wat moet ik doen?

Heeft u nog geen vast adres in het buitenland dan moet u uw eerste verblijfadres in het buitenland opgeven. Uw vertrek naar het buitenland wordt automatisch doorgegeven aan andere overheidsinstanties en afnemers van de basisregistratie personen (BRP).

De gemeente stuurt u geen bevestiging van vertrek toe. Als u verhuist naar Caribisch Nederland (de landen Aruba, Curaçao en Sint Maarten en de gemeenten Bonaire, Saba en Sint Eustatius) ontvangt u wel een gratis bewijs van uitschrijving. Dit bewijs heeft u daar namelijk nodig bij inschrijving.

In- of uitklaringsbewijs

Bij verhuizing naar of vanuit het buitenland kan de douane u om een in- of uitklaringsbewijs voor inboedel vragen. Voor dit bewijs heeft u een uittreksel uit de BRP nodig. Dit kunt u tot en met de dag van vertrek aanvragen aan de balie van Dienstverlening. Daarna kan dit uittreksel alleen worden aangevraagd bij het Registratie Niet-Ingezetenen (RNI) loket(externe link).

Let op: een uitschrijving naar het buitenland kan gevolgen hebben voor uw huurtoeslag, eventuele studiefinanciering, toekomstige uitkeringen en uw belastingen.

Wie kan emigratie doorgeven

De volgende personen mogen een emigratie doorgeven, tenzij niet alle bewoners van een adres naar het buitenland vertrekken, want dan moeten alle personen die vertrekken, persoonlijk aan de balie verschijnen:

  • iedereen van 16 jaar en ouder voor zichzelf
  • samenwonende echtgenoten/geregistreerde partners voor elkaar (alleen als echtgenoten/partners samen naar het buitenland verhuizen)
  • de ouder, voogd of verzorger voor minderjarige kinderen (alleen als de ouder, voogd of verzorger samen met de minderjarige kinderen naar het buitenland vertrekt)
  • ouders voor inwonende meerderjarige kinderen (alleen als ouders en inwonende kinderen samen naar het buitenland verhuizen)
  • meerderjarige kinderen voor inwonende ouder(s) (alleen als meerderjarige inwonende kinderen en ouder(s) samen naar het buitenland verhuizen)
  • de curator voor een persoon die onder curatele is gesteld

Aangifte van emigratie door een gemachtigde is niet mogelijk.