afspraak maken

Als u minimaal 8 maanden binnen 1 jaar in het buitenland verblijft dan wordt dit gezien als emigratie, ook als u uw huis in Nederland aanhoudt. Dit hoeft niet een aaneengesloten periode te zijn. 

U bent verplicht om uw emigratie persoonlijk binnen 5 dagen voor vertrek uit Nederland door te geven op het gemeentehuis. Maak hiervoor een afspraak

Meenemen

Tijdens uw afspraak noteren wij uw verblijfadres in het buitenland. Heeft u nog geen vast adres? Geef dan het adres op waar u als eerste verblijft. 

Als iemand achterblijft op uw huidige woonadres in Nuenen dan moet iedereen die emigreert persoonlijk aan de balie verschijnen. 

Overheidsinstanties

Wij geven uw vertrek naar het buitenland door aan andere overheidsinstanties, zoals de Belastingdienst, pensioendienst en het waterschap. 

Bewijs van verhuizing

Na afloop van uw bezoek controleren wij de door u doorgegeven gegevens en sturen u (bij voorkeur per e-mail) een bewijs van uitschrijving. 

Uittreksel BRP (voor inboedel)

Bij uw emigratie kan de douane u vragen om een in- of uitklaringsbewijs voor het transport van uw inboedel en persoonlijke spullen. U heeft hiervoor een BRP-uittreksel nodig. Dit kunt u tot en met de dag van vertrek aanvragen bij de gemeente Nuenen. Vraag hiernaar tijdens uw afspraak of vraag het uittreksel online aan

Na uw vertrekdatum kan dit uittreksel alleen worden aangevraagd bij een RNI-loket.

Emigratie doorgeven

Als niemand achterblijft op het huidige woonadres in Nuenen mogen de volgende personen een emigratie doorgeven. 

Let op: het is hierbij belangrijk dat degene die de emigratie doorgeeft zelf ook mee emigreert

  • Iedereen van 16 jaar of ouder voor zichzelf (bij 16/17 jaar mogen de ouders dit doen). 
  • Samenwonende echtgenoten/geregistreerd partners voor elkaar. 
  • Voor minderjarige kinderen: de ouder, voogd of verzorger. 
  • Voor inwonende meerjarige kinderen: ouders. 
  • Voor inwonende ouders mogen meerderjarige kinderen de verhuizing doorgeven. 
  • De curator voor iemand die onder curatele is gesteld. 

Aangifte van emigratie door een gemachtigde is niet mogelijk.

Regelen voor emigratie 

Wat u moet regelen als u gaat emigreren is afhankelijk van het land van bestemming. Raadpleeg de checklist van de rijksoverheid met zaken die u voor vertrek uit Nederland moet regelen. 

Goed om te weten: een uitschrijving naar het buitenland kan gevolgen hebben voor uw huurtoeslag, eventuele studiefinanciering, toekomstige uitkeringen en uw belastingen.