Direct regelen

Registering in Nuenen

When you move to the Netherlands from a country abroad, or when your stay in the Netherlands will last for 4 months or more, you must register with the De Basisregistratie personen, BRP(externe link) (Registration Municipal Personal Records database). Within 5 days after your arrival in the Netherlands, you will have to register in person with the municipality where you will reside. Partners and children travelling with you, must also be registered in person.

Afspraak maken: +31 40 2631 631

Wat is het?

Als u in Nederland komt wonen, moet u zich inschrijven bij de gemeente. Dit geldt ook als u al eerder in Nederland heeft gewoond.

Hoe werkt het?

Als u minstens 4 maanden in Nederland komt wonen binnen een periode van 6 maanden, moet u zich inschrijven bij de gemeente.

U kunt zich inschrijven bij de gemeente als u legaal in Nederland bent. Dit heet rechtmatig verblijf. Uw verblijf is rechtmatig in de volgende gevallen:

  • U heeft de Nederlandse nationaliteit.
  • U heeft de nationaliteit van een ander land uit de Europese Unie(externe link).
  • U heeft de nationaliteit van Liechtenstein, Noorwegen, IJsland of Zwitserland.
  • U heeft een geldige verblijfsvergunning.
  • U mag de beslissing op uw aanvraag voor een verblijfsvergunning in Nederland afwachten.

Wat moet ik doen?

Inschrijving vanuit het buitenland moet u persoonlijk doen, binnen vijf dagen nadat u bent aangekomen in Nederland.

Maak hiervoor een afspraak met de gemeente: telefoonnummer +31 40 2631 631.

Meenemen bij uw afspraak

  • uw geldige identiteitsbewijs
  • een reisdocument of ander document waaruit uw nationaliteit blijkt
  • documenten van levensgebeurtenissen uit uw tijd in het buitenland, zoals een geboorteakte, huwelijksakte, erkenningsakte, echtscheidingsakte

Termijn inschrijving

De gemeente heeft vier weken de tijd om uw inschrijving in orde te maken en doen dat zo snel mogelijk. Meestal is binnen 1 – 2 weken uw inschrijving in orde.

Aanmelden zorgverzekeraar

Zodra de inschrijving rond is kunt u zich aanmelden bij een zorgverzekeraar. Dit betekent dat u ingeschreven moet staan op een actueel woonadres en dat u in het bezit moet zijn van een BSN. De zorgverzekeraar krijgt van de gemeente een berichtje vanaf wanneer u staat ingeschreven in de BRP. U krijgt dan met terugwerkende kracht een verzekering.

Importeren van uw auto

Zodra de inschrijving rond is kunt u bij de gemeente een uittreksel kopen. Daarmee kunt u bij de douane aantonen dat u in NL woont en uw auto importeren.

Extra documenten voor uw inschrijving

In bepaalde situaties hebt u extra documenten nodig bij uw inschrijving. Dat geldt als:

  • U gaat bij iemand inwonen of u gaat samenwonen. U heeft schriftelijke toestemming van de hoofdbewoner van dat adres nodig.
  • U komt vanuit Aruba, Bonaire, Curaçao, Saba, Sint Eustatius of Sint Maarten. U heeft een bewijs van uitschrijving nodig.