De verkeerssituatie bij Boord en Soeterbeek is al lange tijd een gespreksonderwerp. De afgelopen periode zijn diverse verkeersonderzoeken uitgevoerd en is een enquête onder omwonenden van Boord gehouden. De resultaten van de enquête laten zien dat bewoners verdeeld zijn over het treffen van verkeerscirculatiemaatregelen op Boord. Daarnaast komt de snelheid van het verkeer en daarmee samenhangend de verkeersveiligheid van langzaam verkeer als aandachtspunt naar voren. Er is breed draagvlak voor het treffen van snelheidsremmende maatregelen op Boord.

Stappenplan

Voor een duurzame aanpak van de verkeersproblematiek tussen Eindhoven en Nuenen gaan we onderstaand stappenplan, in samenwerking met gemeente Eindhoven, volgen:

  1. De Kosmoslaan herinrichten en onvriendelijk maken voor (sluip)verkeer (eind 2018 door gemeente Eindhoven uitgevoerd);
  2. Aanleg tijdelijke snelheidsremmende maatregelen op Boord;
  3. Aanleg structurele snelheidsremmende maatregelen op Boord;
  4. Evaluatie structurele snelheidsremmende maatregelen Boord;
  5. Verbeteren verkeersdoorstroming hoofdwegennet;
  6. Mogelijke verkeerscirculatiemaatregelen Boord.

Documenten

Contact

Wilt u meer weten of heeft u vragen over het verkeersproject Boord? Stuur dan een e-mail naar boord@nuenen.nl.