Er is een nationale crisis in de asielopvang. Er is te weinig plek voor de opvang van Oekraïners, crisisopvang van asielzoekers en de huisvesting van mensen die al een verblijfsvergunning hebben gekregen maar nog wachten op een woning. De Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost is bezig met dit vraagstuk en heeft alle 21 gemeenten in de regio gevraagd naar mogelijke locaties voor opvang of huisvesting van asielzoekers en/of statushouders. In dat proces is landgoed Gulbergen uiteindelijk genoemd als voorkeursalternatief.

De Veiligheidsregio heeft daarom gevraagd of Nuenen bereid is een verkenning uit te voeren, waarbij onderzocht wordt hoe er 500 mensen gehuisvest zouden kunnen worden op Gulbergen. En daarop is ja gezegd.
Dat aan Gulbergen wordt gedacht is overigens niet raar want die locatie was 7 jaar geleden ook al eens in beeld voor de huisvesting van 1200 asielzoekers.

Veel vragen

Het is onderdeel van de verkenning om een precieze locatie te bepalen, te bekijken hoe de huisvesting eruit zou kunnen zien, hoe de financiën worden geregeld en welke voorzieningen nodig zouden zijn. Wat in ieder geval zeker is:  

  • De locatie is op landgoed Gulbergen, op Nuenens grondgebied.
  • Het gaat om, zo is gevraagd, meerjarige huisvesting. Dat is dus minimaal 2 jaar en maximaal 10 (langer dan 10 jaar heet permanente huisvesting).
  • Het gaat om de huisvesting van maximaal 500 mensen; de gedachten gaan uit naar kleinschalige woonunits.

Het gaat snel

Zoals gezegd: de vastgelopen asielopvang is een nationale crisis. Dus snelheid is geboden. Bovendien hoeven we het wiel niet uit te vinden: er zijn ervaringen van bijvoorbeeld andere gemeenten en het COA waar we dankbaar gebruik van maken. De verkenning kan dus snel gaan. We hebben zoveel mogelijk mensen in een zo vroeg mogelijk stadium geïnformeerd. En zullen dat blijven doen. Zodra er meer bekend is kunt u dat hier lezen.