In de gemeente Nuenen krijgen vijf personen een lintje tijdens de lintjesregen 2022. Burgemeester Maarten Houben ging vandaag 26 april bij drie adressen langs om ze uit te reiken. Hij belde vanmorgen met één echtpaar omdat zij op vakantie zijn in het buitenland. Zij krijgen hun lintje op een later tijdstip uitgereikt. Nieuwsgierig naar hoe de uitreiking ging? Bekijk deze korte video: https://youtu.be/HT8KGLR_vP8

De heer J.H. (Joop) Scholing (76 jaar) - Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

Decorandus was tot zijn pensionering in 2003 werkzaam bij Philips als vicepresident HRM en daarnaast was hij actief als vrijwilliger bij:

 • Tennisvereniging Wettenseind: Vanaf 1988 tot 1998 lid en voorzitter van de technische commissie. Hij begeleidde de modernisering van het paviljoen en de overgang van gravel- naar kunststofbanen. Vanaf 2006 tot 2008 was hij voorzitter en van 2008 tot 2018 vicevoorzitter en 3 jaar penningmeester.
 • Federatie van Philips Vereniging Gepensioneerden (FPVG) 10 jaar bestuurslid. En 11 jaar bestuurslid Philips Pensioenfonds. En sinds 2019 voorzitter PVGE Nuenen en daarnaast ook bestuurslid van de koepel PVGE Eindhoven e.o.
 • Wmo-raad Nuenen 8 jaar vicevoorzitter, bijgedragen aan overgang naar de huidige Adviesraad Sociaal Domein

Mevrouw drs. H.F. (Heleen) van der Horst-Brons (52 jaar)– Lid in de orde van Oranje-Nassau

Decoranda is werkzaam als apotheker en daarnaast actief als vrijwilliger bij:

 • Basisschool De Dassenburcht vanaf 2005 tot heden. Zij was 7 jaar lid van de oudervereniging en daarnaast hulpouder bij de schoolbibliotheek, knutselouder en begeleider van activiteiten.
 • Buurtvereniging Omgeving Andriesplein vanaf 2005 tot heden. Zij organiseert activiteiten en weet buurtgenoten te enthousiasmeren voor deelname. Haar ideeën voor een veilige viering van Koningsdag tijdens de coronacrisis in haar straat in 2020 kreeg het jaar daarna opvolging in andere buurten. Ze was initiatiefnemer voor de jaarlijkse Sint-Maartenoptocht.
 • Dorpsboerderij Weverkeshof vanaf 2018 tot heden. Zij is sinds 2021 bestuurslid en secretaris. Zij maakt ook de digitale roosters voor de gastvrouwen en gastheren. Ook bij de organisatie van het Sinterklaasgebeuren is zij actief.
 • Zij was in 2010 medeoprichter van damescarnavalsgroep De Importantes. Zij is vaak behulpzaam voor buurt- en dorpsgenoten.

De heer H. (Ted) Warmerdam (77 jaar) – Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Decorandus heeft de volgende activiteiten ontplooit:

 • Meer dan 50 jaar (1971-heden) vrijwilliger bij de FNV Belastingdienst Zuid-Nederland. Hij is coördinator en instructeur. Hij is beheerder van het online afsprakensysteem en budgethouder en hij is specialist Belgische aangifte.
 • RKSV Nuenen - Vanaf 2008 tot 2014 vicevoorzitter. Hij was ook bestuurslid van de supportersclub en lid van de spaarkas. Daarnaast was hij lid van de Commissie Senioren en wedstrijdsecretaris.
 • Sint Annagilde Nuenen-dorp, 10 jaar secretaris vanaf 2011 tot heden.
 • Seniorenvereniging Senergiek vanaf 2016 vrijwilliger als activiteitenbegeleider en contactpersoon. Hij organiseert de wekelijkse kaartmiddagen.

Mevrouw B.T. (Gitta) van der Meeren-van Ebskamp (68 jaar) – Lid in de Orde van Oranje-Nassau

 • Decoranda is vanaf 2006 vrijwilliger bij de Universidade Católica de Mozambique te Beira. Zij was gastdocent microbiologie. Zij doceerde op eigen kosten in ontwikkelingslanden.
 • Vanaf 2006 tot heden is zij vrijwilliger bij en medeoprichter van de Stichting Doctors for Mozambique. Deze stichting zet zich in voor het opleiden van arme, doch kansrijke jongeren tot arts en verpleegkundige.

De heer dr. H.L.M. (Harrie) van der Meeren (70 jaar) – Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Decorandus was tot pensionering in 2013 werkzaam als dermatoloog bij het Maxima Medisch Centrum te Eindhoven. Hij heeft de volgende activiteiten ontplooit:

 • Vanaf 2000 tot 2008, lid van de Nederlandse Werkgroep Tropische Dermatologie. Hij was vrijwillig gastdocent dermatologie aan universiteiten in verschillende landen in Afrika. Hij doceerde gedurende zijn vakantie op eigen kosten in ontwikkelingslanden o.a. vanaf 2003 aan de Universidade Católica de Mozambique te Beira.
 • Vanaf 2008 tot heden is hij vrijwilliger en oprichter, samen met zijn echtgenote, van de Stichting Doctors for Mozambique. ​​​​​​​