In Sint-Oedenrode is bij een legkippenbedrijf vogelgriep vastgesteld. Het gaat waarschijnlijk om een erg besmettelijke variant van de vogelgriep. Om verspreiding van het virus te voorkomen, worden diverse maatregelen genomen, zoals een vervoersverbod.

Vervoersverbod

Minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft per direct een vervoersverbod voor pluimveebedrijven afgekondigd in een zone van 10 kilometer rond het bedrijf in Sint-Oedenrode. Een vervoersverbod heeft betrekking op pluimvee, eieren, pluimveemest en gebruikt strooisel, maar ook op andere dieren en dierlijke producten afkomstig van bedrijven met commercieel gehouden gevogelte.

Meer weten?

Meer informatie vindt u op de site van de Rijksoverheid: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/vogelgriep