Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb)

Op 1 januari 2024 treedt de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) in werking. Vanaf dan gaat de toetsing van de bouwtechnische eisen van een bouwwerk door de gemeente over naar een gecertificeerde en erkende kwaliteitscontroleur, de zogenaamde kwaliteitsborger. De Wkb geldt niet meteen op 1 januari 2024 voor alle bouwwerken.

Gevolgklasse 1

De Wkb geldt alleen vanaf 1 januari 2024 voor bouwwerken die vallen onder gevolgklasse 1. Bouwwerken die vallen onder gevolgklasse 1 zijn bouwwerken met een laag risicoprofiel zoals eengezinswoningen en eenvoudige bedrijfspanden. Ook gaat de Wkb in 2024 alleen gelden voor nieuwbouw.

Gevolgklasse 2 en 3

Voor de aanvragen onder gevolgklasse 2 en 3 blijft de gemeente de bouwtechnische toets nog wel zelf uitvoeren. Gevolgklasse 2 en 3 zijn de zwaardere bouwplannen, zoals een appartementencomplex of grote fabriekshal. Je vindt hier meer informatie over de Wkb, een video met stappenplan en wanneer u zelf een kwaliteitsborger moet inschakelen. De kwaliteitsborger ziet erop toe dat een bouwwerk bij gereedmelding aan de regels voldoet. Het gaat hier om meldingsplichtige technische bouwactiviteiten. Zonder kwaliteitsborger kunt u geen bouwmelding doen. Ook mag u dan niet beginnen met (ver-)bouwen.

Advies

We adviseren om een kwaliteitsborger op tijd te benaderen. Op het moment dat u een ontwerper/tekenaar inschakelt, is het ook verstandig om al een kwaliteitsborger te benaderen. De kwaliteitsborger kan dan zelf aangeven op welke moment hij/zij betrokken wil worden in het proces. Hierdoor kan het ontwerp- en bouwproces wellicht efficiënter en sneller verlopen. Het is mogelijk dat er een wachttijd ontstaat vanwege de vraag naar en het aanbod van kwaliteitsborgers.

Hoe vindt u een kwaliteitsborger?

Zoekt u een erkende en gecertificeerde kwaliteitsborger voor uw bouwwerk. Ga naar het digitale register en zoek binnen het tabblad Kwaliteitsborger. Of vraag uw architect/bouwbegeleider om advies.

Bij het bouwen onder Wet kwaliteitsborging moet u letten op lokale omstandigheden of risico's. Dit neemt de kwaliteitsborger mee als uitgangspunt voor de risicobeoordeling en het borgingsplan.
Bouwend Nederland informeert op deze website aannemers en ondernemers over de Wet kwaliteitsborging bouwen. Ook deze video van Bouwend Nederland geeft inzicht in de veranderingen.

Meer informatie?

> Lees meer over de Wet kwaliteitsborging voor bouwen op het digitale Informatiepunt Leefomgeving.
Bouwwerken in gevolgklasse 1.
Schema Bouwen onder de Omgevingswet en Kwaliteitsborging (pdf).
www.stichtingibk.nl

Vragen?

Met vragen over de Wkb kunt u terecht bij de bouwinspecteurs (bouwtoezicht@nuenen.nl) en de casemanagers Omgevingsvergunningen (omgevingsvergunning@nuenen.nl) van de gemeente.