Wat is het?

Zwerfafval is afval dat niet in de afvalbak terechtkomt, bijvoorbeeld sigarettenpeuken, kauwgum, snoepwikkels, flesjes en blikjes. Wij willen er graag samen met u voor zorgen dat straten, pleinen, parken en buitengebied in Nuenen schoon blijven. Dat is voor iedereen prettiger. Verschillende (groepjes) inwoners helpen de gemeente en ruimen zelf zwerfafval op.

Word ook vrijwilliger

De gemeente Nuenen werkt voor het opruimen van zwerfafval met bijna 200 ZAP-vrijwilligers, (Zwerf-Afval-Pakkers) Wilt u uw buurt ook graag schoon en netjes houden? Sluit dan aan bij de ZAP- vrijwilligers. De gemeente zorgt voor opschoonmaterialen (hesjes, grijpers, afvalzakken) en maakt met u afspraken over het ophalen van het zwerfafval. Interesse? Laat het ons weten (afval@nuenen.nl) Er is sinds februari 2021 een facebook groep “Nuenen Schoon” opgericht door 2 inwoners die erg betrokken zijn bij het zwerfvuil prikken. De gemeente is nu regelmatig met hen in gesprek. Deel successen met deze groep. Er is een app “Helemaal groen” waar bijgehouden kan worden welke straten er schoongemaakt zijn. Zorg dat u veilig aan de slag gaat en ligt er groot afval (of op asbest lijkend) maak dan een melding via de website van de gemeente Nuenen of de buiten beter app. We hopen dat we door de grote aanpak van u als inwoners samen met de WSD, die ook onze straten schoonhoudt, een grote vooruitgang zien in het straatbeeld. Als u na een tijdje niet meer actief bent, geen probleem meld u dan even af. Dan halen we de set weer bij u op en kunnen dit dan opnieuw uitlenen.

Jonge afvalhelden

Met een educatie programma leren wij jongeren van basisscholen (7 t/m 12 jaar) dat afval op straat gooien echt niet oké is. Via een gastles en een opschoonactie in de wijk leren leerlingen over het belang van een schone omgeving en natuur. Laat het ons weten als uw school hier interesse in heeft. (afval@nuenen.nl)

Vragen

Heeft u vragen of opmerkingen? Neem dan contact op met de gemeente Nuenen, 040 - 2631631. Of via afval@nuenen.nl.