Wat is het?

Met zwerfafval bedoelen we klein afval zoals proppen papier, sigarettenpeuken, kauwgom, verpakkingsmateriaal, etc. Dit afval ontstaat buitenshuis, bijvoorbeeld op straat, voetpaden of in een park.

Zwerfafval kan schadelijk zijn voor het milieu, dieren én u zelf. Wij willen u daarom vragen om zwerfafval achter te laten in de openbare afvalbakken. 

Het is niet toegestaan om afval op een andere dan de hiervoor beschreven manier aan te bieden, te deponeren, of te storten zoals in parken, gemeentelijke plantsoenen, bossen of op parkeerplaatsen.

Regelgeving

Wij vragen u vriendelijk om rekening te houden met deze regelgeving. Overtredingen die worden geconstateerd, kunnen leiden tot een boete. De regels zijn terug te vinden in de Afvalstoffenverordening en de Algemene Plaatselijke Verordening (APV). Deze verordeningen zijn te vinden via www.overheid.nl. Verder kunt u informatie vinden in de digitale afvalkalender.