Wat is het?

Met zwerfafval bedoelen we klein afval zoals proppen papier, sigarettenpeuken, kauwgom, verpakkingsmateriaal, flesjes en blikjes etc. Dit afval ontstaat buitenshuis, bijvoorbeeld op straat, voetpaden of in een park.

Zwerfafval kan schadelijk zijn voor het milieu, dieren én u zelf. Wij willen u daarom vragen om zwerfafval achter te laten in de openbare afvalbakken. 

Het is niet toegestaan om afval op een andere dan de hiervoor beschreven manier aan te bieden, te deponeren, of te storten zoals in parken, gemeentelijke plantsoenen, bossen of op parkeerplaatsen.

Regelgeving

Overtredingen die worden geconstateerd, kunnen leiden tot een boete. De regels zijn terug te vinden in de Afvalstoffenverordening en de Algemene Plaatselijke Verordening (APV). Deze verordeningen zijn te vinden via www.overheid.nl. Verder kunt u informatie vinden in de digitale afvalkalender.

Word vrijwilliger

Wij willen er graag samen met u voor zorgen dat straten, pleinen, parken en buitengebied in Nuenen schoon blijven. Dat is voor iedereen prettiger. Verschillende (groepjes) inwoners helpen de gemeente en ruimen zelf zwerfafval op. De gemeente Nuenen werkt voor het opruimen van zwerfafval met bijna 20 ZAP vrijwilligers, (ZwerfAfvalPakkers)

Wilt u uw buurt ook graag schoon en netjes houden? Sluit dan aan bij de ZAP vrijwilligers. De gemeente zorgt voor opschoonmaterialen (handschoenen, hesjes, grijpers, afvalzakken) en maakt met u afspraken over het ophalen van het zwerfafval. Interesse? Laat het ons weten. (afval@nuenen.nl)

Jonge afvalhelden

Met een educatie programma leren wij jongeren van basisscholen (7 tm 12 jaar) dat afval op straat gooien echt niet oké is. Via een gastles en een opschoonactie in de wijk leren leerlingen over het belang van een schone omgeving en natuur. Laat het ons weten als uw school hier interesse in heeft. (afval@nuenen.nl)

Vragen

Heeft u vragen of opmerkingen? Neem dan contact op met de gemeente Nuenen, 040 2631631.