Wat is het?

De gemeente heeft als taak om bij alle woningen afval op te halen. U betaalt hiervoor afvalstoffenheffing. De gemeente gebruikt de opbrengst van de afvalstoffenheffing om het huishoudelijk afval op te halen en te verwerken.

Hoe werkt het?

U betaalt de  afvalstoffenheffing aan de gemeente Nuenen. U betaalt rioolheffing via Brabant Water.

De aanslag kunt u in twee termijnen betalen. Deze termijnen met een vervaldatum staan op de aanslag vermeld. Als u voor de laatste vervaldatum de aanslag niet heeft betaald, krijgt u een herinneringsbrief. Heeft u binnen 14 dagen nog niet betaald, dan krijgt u een aanmaningsbrief.

Als u zich heeft geabonneerd op berichten van de gemeente Nuenen ontvangt u uw aanslag gemeentelijke belastingen en eventuele herinneringsbrief en aanmaning digitaal in uw Berichtenbox.

Als u zich nog niet hebt geabonneerd op berichten van de gemeente Nuenen ontvangt u de aanslag gemeentelijke belastingen en eventuele herinneringsbrief en aanmaning nog gewoon per post.


Ledigingen inzien

Via onderstaande link kunt u uw specificatie van de ledigingen inzien:

Ledigingen voor Burgers
Ledigingen voor Bedrijven

Automatische incasso

Kijk op automatische incasso hoe u de belasting automatisch van uw rekening kunt laten afschrijven.

Kwijtschelding

Kunt u de belasting niet of niet op tijd betalen, dan kunt u kwijtschelding aanvragen.

Bezwaar

Bent u het niet eens met de aanslag, dan kunt u bezwaar maken.

Wat kost het?

Vastrecht

 • per perceel per maand van het belastingjaar: € 12,80


Naast het vastrecht betaalt u voor het ledigen van de afvalcontainers of het gebruik maken van de ondergrondse containers. Deze ledigingen worden achteraf in rekening gebracht. Begin van het nieuwe jaar ontvangt u hiervoor een aanslag.

Het tarief per lediging van een container:

 • 240 liter, bestemd voor gft-afval: € 2,00
 • 140 liter, bestemd voor gft-afval: € 2,00
 • 80 liter, bestemd voor gft-afval: € 2,00
 • 25 liter, bestemd voor gft-afval: € 0,00
 • 240 liter, bestemd voor restafval: € 21,75
 • 140 liter, bestemd voor restafval: € 13,00
 • 80 liter, bestemd voor restafval: € 7,25
 • 25 liter, bestemd voor restafval: € 2,25
 • bestemd voor papier gratis

Het tarief per keer gebruik van ondergrondse container

 • ondergrondse container bestemd voor restafval 30 ltr. € 1,60
 • ondergrondse container bestemd voor restafval 60 ltr. € 3,25

Inwoners die permanent incontinent zijn of voortdurend een stoma hebben, worden geconfronteerd met extra afval. Dit brengt extra kosten met zich mee voor de afvalstoffenheffing. De gemeente wil deze mensen tegemoet komen door een deel van die extra kosten te vergoeden. Indien u meent in aanmerking te komen voor deze vergoeding kunt u het aanvraagformulier invullen.