Afvalstoffenheffing

Wat is het?

De gemeente heeft als taak om bij alle woningen afval op te halen. U betaalt hiervoor afvalstoffenheffing. De gemeente gebruikt de opbrengst van de afvalstoffenheffing om het huishoudelijk afval op te halen en te verwerken. 

Hoe werkt het?

U ontvangt uw aanslag gemeentelijke belastingen in uw brievenbus of digitaal in uw Berichtenbox

De Belastingsamenwerking Oost-Brabant (BSOB) verzorgt de afvalstoffenheffing voor de gemeente Nuenen. Hier kunt u terecht voor inzage in uw gegevens en om zaken te regelen zoals de betaling of het indienen van bezwaar. 

Inzage en zaken regelen

ga naar het digitale loket
 

 • Kopie belastingaanslag 
  U kunt uw aanslagbiljet inzien en downloaden via het online loket van BSOB. 
   
 • Kwijtschelding
  Kunt u de belasting niet of niet op tijd betalen, dan kunt u kwijtschelding aanvragen.
   
 • Bezwaar 
  Bent u het niet eens met de aanslag? Dan kunt u bezwaar maken.
   
 • Automatische incasso 
  Via het  online loket van BSOB kunt u regelen dat uw gemeentelijke belasting automatisch van uw rekening wordt afgeschreven. 
   
 • Verhuizing 
  Bij verhuizingen binnen Nuenen blijft de belastingaanslag geldig; er wordt geen nieuwe aanslag opgelegd voor de nieuwe woning. Verhuist u naar een andere gemeente dan krijgt u een ontheffing voor de maanden na de verhuisdatum. 

Meer informatie 

Naast afvalstoffenheffing draagt BSOB zorg voor de gemeentelijke belastingen in Nuenen. Heeft u vragen (zoals de manier waarop het bedrag is berekend en de voorwaarden die hierin meespelen) dan kunt u contact opnemen voor meer informatie: 

Tarieven 2024

Vast bedrag per perceel (per jaar)€183,12
lediging van een container van 240 liter voor gft-afval€ 3,75
lediging van een container van 140 liter voor gft-afval€ 2,25
lediging van een container van 80 liter voor gft-afval€ 1,25
lediging van een container van 25 liter voor gft-afval€ 0,25
lediging van een container van 240 liter voor restafval€ 26,00
lediging van een container van 140 liter voor restafval€ 15,50
lediging van een container van 80 liter voor restafval€ 8,75
lediging van een container van 25 liter voor restafval€ 2,75
ondergrondse container voor restafval, volume 60 liter€ 4,00
ondergrondse container voor restafval, volume 30 liter€ 2,00
ondergrondse container bestemd voor gft-afval € 0,25