Direct regelen

Vergunning aanvragen 

Wat is het?

 • Als u alcohol schenkt of verkoopt, hebt u een alcoholvergunning nodig van de gemeente.
 • Als u alcohol wilt schenken tijdens een evenement, moet u een ontheffing bij de gemeente aanvragen.

Geen vergunning nodig

In de volgende zaken mag u bier, wijn, port en sherry verkopen:

 • supermarkt
 • levensmiddelenwinkel
 • snackbar
 • traiteur
 • tabakspeciaalzaak
 • slijterij

U hebt dan geen vergunning nodig. U mag in uw zaak geen alcohol laten proeven.

Informatie over alcohol schenken tijdens een evenement kunt u lezen op de pagina evenement organiseren.

Met een alcoholvergunning mag u alcohol verkopen en schenken aan personen van 18 jaar en ouder.

U kunt de vergunning krijgen als u voldoet aan de volgende voorwaarden:

 • Uw personeelsleden zijn 16 jaar of ouder.
 • Uw barmedewerker onder de 18 jaar mag alcohol verkopen, maar niet drinken.
 • Alle leidinggevenden zijn minimaal 21 jaar en hebben een SVH Verklaring Sociale hygiëne of Verklaring Vakbekwaamheid. Dit kunt u opzoeken in het Register Sociale Hygiëne.
 • Geen van de leidinggevenden heeft een strafblad.
 • In uw zaak moet altijd een leidinggevende aanwezig zijn. Deze leidinggevende staat ook vermeld op uw vergunning.

Verenigingen en stichtingen

Voor verenigingen en stichtingen die alcohol schenken gelden extra voorwaarden:

 • De uren waarop alcohol wordt geschonken en de leeftijdsgrens is op een goed zichtbare plek opgehangen.
 • Er zijn binnen de vereniging of stichting minstens twee leidinggevenden met een SVH Verklaring Sociale Hygiëne.
 • De huisregels rondom alcoholgebruik staan in het bestuursreglement.

Wat moet ik doen?

U vraagt de vergunning aan bij de gemeente. Doe dit in de gemeente waar uw zaak, vereniging of stichting is gevestigd.

Bibob-formulier

Gelijktijdig met het indienen van een aanvraag alcoholvergunning moet u ook een Bibob-vragenformulier invullen.

Dit formulier kunt u opvragen via email waarbij u aangeeft om wat voor rechtsvorm het gaat.

Nieuwe leidinggevende altijd melden

Als er een nieuwe leidinggevende bijkomt, moet u dit melden bij de gemeente. U hoeft hiervoor geen nieuwe vergunning aan te vragen.

Melding wijziging horeca inrichting

Als uw horeca inrichting veranderd en niet meer in overeenstemming is met de in de vergunning gegeven omschrijving van de lokaliteiten moet u een melding indienen bij de Gemeente binnen 1 maand na wijziging van uw horecabedrijf.

Denk bijvoorbeeld aan:

 • wijzigen van de oppervlakte
 • toevoegen of vervallen van een horeca- of slijtlokaal
 • toevoegen, vervallen, vergroten of verkleinen van een terras

Sluitingsuur ontheffingen horeca

In de gemeente Nuenen geldt een sluitingstijd van openbare inrichtingen tussen 02:00 uur en 06:00 uur.

In het geval van bijzondere omstandigheden kan de burgemeester hiervan in voorkomende gevallen ontheffing verlenen.

U kunt de ontheffing online aanvragen.

Exploitatievergunning

Voor uw horecabedrijf hebt u ook een exploitatievergunning nodig.

Speelautomaten aanwezigheidsvergunningen

Wanneer u een kansspelautomaat wilt plaatsen in uw horecabedrijf dan moet u een vergunning aanvragen. Dit wordt de aanwezigheidsvergunning genoemd. Voor het plaatsen van een behendigheidsautomaat heeft u geen vergunning nodig.

In totaal mag u maximaal 2 automaten in uw horecabedrijf plaatsen. Dit kunnen 2 kansspelautomaten zijn of 2 behendigheidsautomaat of een combinatie van beiden.

Binnen 8 weken nadat u uw aanvraag heeft ingediend, ontvangt u een besluit van de gemeente. Nadat u de vergunning heeft ontvangen, mag u de kansspelautomaten plaatsen.

U kunt de ontheffing online aanvragen.

Hoe werkt het?

Met een alcoholvergunning mag u alcohol schenken en verkopen aan personen van 18 jaar en ouder.

U kunt de vergunning krijgen als u voldoet aan de volgende voorwaarden:

 • Uw personeelsleden zijn 16 jaar of ouder.
 • Uw barmedewerker onder de 18 jaar mag alcohol verkopen, maar niet drinken.
 • Alle leidinggevenden zijn minimaal 21 jaar en hebben een SVH Verklaring Sociale hygiëne of Verklaring Vakbekwaamheid. Dit kunt u opzoeken in het Register Sociale Hygiëne.
 • Geen van de leidinggevenden heeft een strafblad.
 • In uw zaak moet altijd een leidinggevende aanwezig zijn. Deze leidinggevende staat ook vermeld op uw vergunning.

Verenigingen en stichtingen

Voor verenigingen en stichtingen die alcohol schenken gelden extra voorwaarden:

 • De uren waarop alcohol wordt geschonken en de leeftijdsgrens is op een goed zichtbare plek opgehangen.
 • Er zijn binnen de vereniging of stichting minstens twee leidinggevenden met een SVH Verklaring Sociale Hygiëne.
 • Wanneer er alcohol wordt geschonken is een van deze leidinggevenden aanwezig of een barmedewerker die de instructie 'Verantwoord alcoholgebruik' heeft gevolgd.
 • De huisregels rondom alcoholgebruik staan in het bestuursreglement.

Wat heb ik nodig?

 • geldig identiteitsbewijs van elke persoon die op de vergunning wordt genoemd
 • plattegrond van het bedrijf, inclusief terras
 • officieel bestuursreglement (dit geldt alleen voor verenigingen en stichtingen)

De gemeente kan om extra stukken vragen, bijvoorbeeld arbeidscontracten van de leidinggevenden.

Hoe lang duurt het?

 • U krijgt binnen 8 weken bericht.
 • Als u de vergunning aanvraagt voor een vereniging of stichting krijgt u binnen 6 maanden bericht.

Bezwaar maken

Als u het niet eens bent met de beslissing van de gemeente kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.