Samenstelling college van B en W

Voor de periode 2018-2022 zijn de beleidsuitgangspunten van het gemeentebestuur vastgelegd in het Coalitieakkoord 2018-2022.

Kijk hier voor de nevenfuncties van de leden van het college.

Maarten Houben

Houben
Naam: Maarten Houben
FunctieBurgemeester
E-mailadresmj.houben@nuenen.nl
Taken
 • algehele coördinatie
 • openbare orde en veiligheid
 • handhaving
 • personeel en organisatie
 • voorlichting , communicatie en representatie
 • juridische zaken
 • intergemeentelijke samenwerking , MRE , SGE , Dienst Dommelvallei
 • wijk- en dorpsraden

Bereikbaarheid: De burgemeester is bereikbaar via mevrouw R. van Geffen.
Telefoon: 040 - 2 631 610
E-mail: r.vangeffen@nuenen.nl.

Ralf Stultiëns

Stultiëns
Naam: Ralf Stultiëns
FunctieWethouder
E-mailadresr.stultiens@nuenen.nl
Taken
 • Sociaal domein (zorg, jeugd, sociale zaken)
 • Villagemarketing
 • De Wereld van Van Gogh
 • Recreatie en toerisme
 • Evenementen
 • Monumentenzorg
 • Landgoed Gulbergen
 • Rijk van Dommel en Aa
 • Vergunninghouders

Bereikbaarheid: Wethouder Stultiëns is bereikbaar via mevrouw S. Brouwer.
Telefoon: 040 - 2 631 587
E-mail: s.brouwer@nuenen.nl

Politieke partijW70

Joep Pernot

Pernot
Naam: Joep Pernot
FunctieWethouder
E-mailadresj.pernot@nuenen.nl
Taken
 • Financiën en belastingen
 • Subsidie- en accommodatiebeleid
 • Duurzaamheid, afval, milieu en energie
 • ICT, inclusief digitale dienstverlening
 • Maatschappelijk vastgoed

Bereikbaarheid: Wethouder Pernot is bereikbaar via mevrouw S. Brouwer.
Telefoon: 040 - 2 631 587
E-mail: s.brouwer@nuenen.nl

Politieke partijGroen Links

Caroline van Brakel

van Brakel
Naam: Caroline van Brakel
FunctieWethouder
E-mailadresc.vanbrakel@nuenen.nl
Taken
 • Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting
 • Mobiliteit, waaronder doelgroepenvervoer (o.a. Taxbus)
 • Openbare werken
 • Grondzaken
 • Woonwagenlocaties / Sinti
 • Straatnaamgeving

Bereikbaarheid: Wethouder Van Brakel is bereikbaar via mevrouw S. Brouwer.
Telefoon: 040 - 2 631 587
E-mail: s.brouwer@nuenen.nl

Politieke partijCDA

Hetty Tindemans

Tindemans
Naam: Hetty Tindemans
FunctieWethouder
E-mailadresh.tindemans@nuenen.nl
Taken
 • Economie, waaronder verglazing/digitalisering
 • Onderwijs, waaronder peuterspeelzalen
 • Cultuur
 • Sport en gezondheid
 • Burgerparticipatie
 • Dienstverlening
 • Vrijwilligersbeleid
 • Inkoop en aanbesteding

Bereikbaarheid: Wethouder Tindemans is bereikbaar via mevrouw S. Brouwer.
Telefoon: 040 - 2 631 587
E-mail: s.brouwer@nuenen.nl

Jan van Vlerken

van Vlerken
Naam: Jan van Vlerken
FunctieGemeentesecretaris
Telefoonnummer040 2 631 610
E-mailadresj.vanvlerken@nuenen.nl
Taken

De gemeentesecretaris is de eerste adviseur van het college. Hij is ook hoofd van de ambtelijke organisatie.