Het college van burgemeester & wethouders vergadert elke dinsdag. Deze vergaderingen zijn niet openbaar, maar van elke vergadering wordt een besluitenlijst openbaar gemaakt. 

Hieronder vindt u de 10 meest recente openbare besluitenlijsten. Als u een besluitenlijst wil inzien die ouder is dan 10 weken, kunt u terecht op de website nuenen.archiefweb.eu(externe link).