Bijdrageregeling maatschappelijke deelname

Direct regelen 

Bijdrage maatschappelijke deelname aanvragen

Heeft u problemen met inloggen voor zaken rondom werk/inkomen? Stuur dan een mail naar adminsoza@dienstdommelvallei.nl.

Wat is het?

De regeling maatschappelijke deelname verstrekt aan mensen met een laag inkomen een vergoeding voor sociaal culturele en sportieve activiteiten, bijvoorbeeld de contributie van een sportclub.

De hoogte van de bijdrage is € 150,- per gezinslid per jaar, waarvan maximaal € 50,- voor vergoeding in aanmerking komt voor toegangskaartjes voor pretpark, bioscoop enz.

Activiteiten en voorzieningen die in aanmerking komen

 • Sport en recreatie
 • zwemkaartjes, zwemabonnementen, zwemles;
 • lidmaatschap sport- en hobbyvereniging;
 • sportieve recreatieactiviteiten;
 • lidmaatschap en tuindersvereniging;
 • deelname aan fitness-, sportcentra, etc.
 • (Sociaal-) culturele activiteiten
 • museumjaarkaart;
 • deelname aan cursussen en / of activiteiten op cultureel terrein;
 • lidmaatschap bibliotheek;
 • deelname kunstzinnige / creatieve vorming;
 • volgen muziekonderwijs;
 • deelname activiteiten buurt- / wijkvereniging;
 • deelname activiteiten ouderenorganisaties en ouderenbonden;
 • deelname aan overige activiteiten zoals koren, gilden, en vrouwen-, muziek- en carnavalsverenigingen.
 • Educatie
 • deelname aan cursussen en / of activiteiten op educatief terrein;
 • deelname vormingsweek;
 • deelname natuur- en milieueducatie.
 • Toegangskaartjes (al dan niet op naam, vergoeding tot maximaal € 50,00)
 • culturele voorstellingen (toneel, popconcerten, dans, cabaret), etc;
 • pretparken, bioscoopbezoek etc.
 •  

Stichting Leergeld

Heeft u één of meerdere minderjarige kinderen (0-18 jaar) en ontvangt u een bijstandsuitkering? Vraag dan via Stichting Leergeld de bijdrageregeling maatschappelijke deelname aan. Stuur een e-mail naar leergeld@onsnet.nu. Een medewerker van Stichting Leergeld neemt contact met u op. Vervolgens komt een adviseur van Stichting Leergeld bij u op huisbezoek en bespreekt dan uw persoonlijke situatie en de wensen of behoeften van uw kind/kinderen.

Wat moet ik doen?

U vraagt de bijdrageregeling maatschappelijke deelname aan bij de gemeente via het digitale aanvraagformulier (groene aanvraagknop bovenaan). Voor het aanvragen van bijzondere bijstand heeft u DigiD nodig. Als u dit nog niet heeft dan kunt u dit aanvragen via de website van DigiD

De bijdrageregeling maatschappelijke deelname is bedoeld voor mensen met een laag inkomen. Per regeling worden andere voorwaarden gesteld en kan uw inkomens – en vermogensgrens anders zijn. De bijstandsnorm is niet voor iedereen hetzelfde. De hoogte hangt af van uw leeftijd en gezinssituatie.

Voorwaarden

 • U bent 18 jaar of ouder.
 • Uw inkomen bedraagt niet meer dan 120% van de geldende bijstandsnorm. Voor het inkomen wat meer bedraagt wordt een draagkrachtpercentage van 35% toegepast.
 • Uw eigen vermogen is niet hoger dan de vermogensgrens. Voor een alleenstaande is de grens € 7.575,00 en voor alleenstaande ouders en echtparen € 15.150,00 (jaar 2024).