Direct regelen 

Bijstand aanvragen

Wat is het?

Heeft u geen werk en weinig geld om van te leven? Dan heeft u mogelijk recht op een uitkering op grond van de Participatiewet. Hiermee kunt u in uw levensonderhoud voorzien tot u weer werk heeft. Lees onderstaande informatie goed door.

Wat moet ik doen?

U vraagt de bijstandsuitkering aan bij de gemeente via het digitale aanvraagformulier bovenaan deze pagina. Om een uitkering aan te vragen, volgt u de volgende stappen.

 1. Schrijf u in als werkzoekende op werk.nl daarna
 2. Vult u het digitale aanvraagformulier bovenaan deze pagina in. Let op! U gebruikt dit formulier ook voor een IOAW aanvraag.

Voor het inschrijven als werkzoekende en het aanvragen van een bijstandsuitkering heeft u DigiD nodig. Als u dit nog niet heeft dan kunt u dit aanvragen via de website van DigiD

Komt u hier niet uit? Neem dan contact op met Centrum Maatschappelijke Deelname (CMD) Nuenen via 040 – 283 16 75.

Wat heb ik nodig voor het aanvragen?

U wordt verzocht om bewijsstukken toe te voegen (uploaden) bij het invullen van het digitale aanvraagformulier. Maak van tevoren een scan van deze bewijsstukken en sla deze op onder een handige naam op uw computer of mobiel. U kunt de benodigde bewijsstukken dan makkelijk selecteren en toevoegen bij de aanvraag. Hier vindt u de lijst van bewijsstukken.

Hoe werkt het?

 • U bent 18 jaar of ouder.
 • U ontvangt geen AOW-uitkering. Is uw AOW-uitkering onvolledig en lager dan het bijstandsminimum? Dan kunt u wellicht een aanvulling (AIO) aanvragen bij de Sociale Verzekeringsbank (SVB).
 • U bent Nederlander of u komt uit een EU-land, IJsland, Liechtenstein, Noorwegen, IJsland of Zwitserland óf u heeft een geldige verblijfsvergunning.
 • U woont of verblijft in de gemeente Nuenen.
 • U heeft geen of onvoldoende eigen inkomen.
 • U heeft geen vermogen of een vermogen dat lager is dan het maximale bedrag.
 • U kunt geen andere uitkering krijgen. Bijvoorbeeld een werkloosheidsuitkering of een arbeidsongeschiktheidsuitkering.
 • U bent niet uitgesloten van het recht op een bijstandsuitkering. Dat is bijvoorbeeld zo als u in de gevangenis zit.
 •  

Jonger dan 27 jaar

Bent u jonger dan 27 jaar? Dan meldt u zich eerst als werkzoekende en vervolgens meldt u zich via het digitale aanvraagformulier bij de gemeente. Na de aanmelding zoekt u 4 weken naar werk of een opleiding. Heeft u vragen? Neem dan contact op met de consulent Werk/Jongeren van afdeling Dienstverlening.

Eigen vermogen

Bij uw eigen vermogen hoort onder andere uw spaargeld, uw auto en uw eigen huis. Uw eigen vermogen mag niet boven een bepaald bedrag uitkomen:

 • Bent u alleenstaand? Dan mag u niet meer dan € 7.575,00 aan eigen vermogen hebben.
 • Bent u alleenstaande ouder, getrouwd of heeft u een samenlevingscontract? Dan mag u niet meer dan € 15.150,00 hebben.
 • Heeft u meer dan € 63.900,00 aan eigen vermogen in uw woning? Dan kunt u de bijstandsuitkering krijgen als een lening.

Hoe lang duurt het?

Wij nemen binnen 8 weken een besluit over uw aanvraag.

Voorschot

 • U ontvangt na uiterlijk 4 weken een voorschot. Het voorschot is minimaal 90% van de bijstandsuitkering. U blijft het voorschot elke vier weken ontvangen tot wij een besluit genomen hebben.
 • Als u de bijstandsuitkering krijgt, verrekenen wij het voorschot met uw uitkering.
 • Als u de bijstandsuitkering niet krijgt, moet u het voorschot terugbetalen.

U krijgt géén voorschot als:

 • bij de aanvraag al duidelijk is dat u geen recht heeft op een bijstandsuitkering;
 • u onvoldoende bewijsstukken aanlevert en u dat te verwijten is;
 • u de bewijsstukken te laat aanlevert en dat u te verwijten is;
 • u onvoldoende meewerkt bij de behandeling van uw aanvraag;
 • wij een besluit genomen hebben op uw aanvraag.

Rechten en plichten

Bij een uitkering horen rechten en plichten. Een aantal van deze rechten en plichten staan hieronder voor u op een rij. Wilt u meer weten over de rechten en plichten? Neem dan contact op met afdeling Dienstverlening of kijk voor meer informatie op de website van de Rijksoverheid.

Welke rechten heeft u met een bijstandsuitkering?

 • U mag verwachten dat uw uitkering op tijd wordt betaald. De betaling vindt plaats op de 5de van de maand volgend op de maand waarop de betaling betrekking heeft.
 • U heeft het recht om te weten waarom een bepaald besluit is genomen. In de beschikking die u ontvangt staat altijd de motivatie hoe wij tot een bepaald besluit zijn gekomen.
 • U heeft het recht om tegen een besluit van de gemeente een bezwaar in te dienen. Hoe u dit kunt doen, staat in het besluit.
 • U mag ervan uitgaan dat u door de medewerkers van de gemeente correct wordt behandeld. Wanneer u van mening bent dat dit niet is gebeurt, dan kunt u een klacht indienen bij het college van burgemeester en wethouders.
 • U heeft het recht om uw dossier in te zien en om gegevens die niet goed zijn, te laten wijzigen. U moet wel kunnen aantonen dat de gegevens in het dossier niet goed zijn.
 • U heeft mogelijk recht op aanvullende regelingen, zoals onder andere bijzondere bijstand, individuele inkomenstoeslag en de collectieve zorgverzekering. U kunt hiervoor een aanvraag doen. Wij controleren dan of u voldoet aan de voorwaarden.
 • U heeft recht om 4 weken per jaar – met behoud van uitkering – naar het buitenland te gaan.
 • U heeft het recht dat uw gegevens vertrouwelijk worden behandeld.

Welke plichten heeft u met een bijstandsuitkering?

Informatieplicht

U geeft informatie die de hoogte van uw uitkering kan beïnvloeden, direct door aan de gemeente. Dit kan informatie zijn over inkomen, werk, een lening of schenking, samenwonen, verhuizing of een andere verandering in uw woonsituatie. U zorgt dat wij opgevraagde informatie op tijd ontvangen. Is dit niet het geval, dan kan dit invloed hebben op het tijdstip van betaling van uw uitkering. Denk hierbij aan loonstrookjes wanneer u parttime inkomsten heeft. U geeft wijzigingen schriftelijk door. Dit kunt u doen door de wijzigingsformulieren en/of bewijsstukken te sturen naar de gemeente.

Melding verblijf in het buitenland

Iedereen die jonger is dan de AOW-leeftijd mag maximaal 4 weken per jaar in het buitenland verblijven. Dit kan gaan om vakantie, familiebezoek of elke andere reden. U meldt minimaal 2 weken van tevoren uw verblijf in het buitenland bij de gemeente.

Arbeids- en re-integratieplicht

De bijstand is bedoeld als tijdelijk vangnet tot iemand weer in staat is om zijn eigen inkomen te genereren. Daarom moet iedereen die bijstand ontvangt zo snel mogelijk werk verkrijgen, aanvaarden en behouden. Lukt dat nog niet zelfstandig? Dan moet u meewerken aan een voorziening gericht op arbeidsinschakeling. U bent verplicht om ingeschreven te staan als werkzoekende bij het UWV. U doet er alles aan om aan het werk te komen en neemt aangeboden werk aan. Werk waarvoor u elke dag tot maximaal 3 uur moet reizen (1,5 uur heen en 1,5 uur terug) is passend.

U gedraagt zich correct tegenover medewerkers van de gemeente en medewerkers die door de gemeente ingezet worden om uw traject te begeleiden.

U houdt zich aan de afspraken die u over uw re-integratie met de gemeente heeft gemaakt.

Het deelnemen aan een door de gemeente aangeboden ondersteuning, is verplicht. U bent op tijd voor afspraken met de gemeente, WSD of andere re-integratiepartijen. U bent ook verplicht mee te werken aan een onderzoek naar aanleiding van uw uitkering of re-integratie. Dit kan ook een arbeidskundig onderzoek zijn.

Bezwaar maken

Als u het niet eens bent met ons besluit, dan kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.

LEVgroep en Nuenen Helpt

Wilt u meer weten over het WerkCaféNuenen voor mensen met een bijstandsuitkering en anderen werkzoekenden in Nuenen? Kijk dan op de website van LEVgroep. Heeft u een bijstandsuitkering of een minimaal inkomen? Nuenen Helpt kan u de weg wijzen bij vragen over de Participatiewet, inkomenstoeslag en andere regelingen voor inkomensverbetering. U vindt meer informatie over zorg, inkomen en opvoeding op de website van Nuenen Helpt