Wat is het?

Bijzondere bijstand kan verstrekt worden voor bijzondere noodzakelijke kosten die u niet zelf kunt betalen door een laag inkomen of noodzakelijke kosten waarvoor u niet heeft kunnen sparen. 

Dit zijn voorbeelden van kosten waarvoor u mogelijk bijzondere bijstand kunt krijgen.

  • eigen bijdrage voor rechtshulp;
  • alarmvoorziening voor ouderen;
  • kosten van bewindvoering.

Voor uitgaven die iedereen doet (zoals eten, kleding, huur en de aanschaf van een koelkast of wasmachine) krijgt u in beginsel geen bijzondere bijstand.

De gemeente verstrekt standaard geen bijzondere bijstand voor medische kosten, omdat inwoners met een laag inkomen kunnen deelnemen aan een collectieve zorgverzekering bij zorgverzekeraar VGZ.

Hoe werkt het?

  • U bent ouder dan 18 jaar.
  • U heeft een inkomen lager dan 120% van de geldende bijstandsnorm*. Voor het inkomen dat hier boven zit, wordt een draagkrachtpercentage van 35% (bij medische kosten) of 100% (bij niet medische kosten) toegepast. De hoogte van het draagkrachtpercentage is afhankelijk van de aard van de kosten waarvoor u de bijzondere bijstand aanvraagt.
  • U heeft niet meer spaargeld of vermogen dan u voor bijstand mag hebben. Voor een alleenstaande is de grens € 6.295,00 en voor alleenstaande ouders en echtparen € 12.590,00.
  • De kosten zijn bijzonder: het gaat dus om kosten die u normaal niet maakt.
  • De kosten zijn noodzakelijk.
  • De kosten zijn nog niet gemaakt (maximaal 3 maanden geleden): u dient de aanvraag in voordat u de kosten maakt.
  • De kosten kunt u nergens anders vergoed krijgen.

Bijzondere bijstand aanvragen

Maak gebruik van het aanvraagformulier. Heeft u al eens eerder bijzondere bijstand aangevraagd? Maak dan gebruik van het verkorte aanvraagformulier.

Heeft u nog vragen, vul het contactformulier in. Een van onze medewerkers belt u dan zo snel mogelijk terug.

Afhandeling van uw aanvraag

Bij de beoordeling van de hoogte van de vergoeding houdt de gemeente rekening met de collectieve zorgverzekering.

De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst van alle stukken. Wanneer u een brief heeft gekregen waarin staat dat u de bijstand krijgt, wordt het bedrag zo snel mogelijk naar uw rekening overgemaakt.