Direct regelen

Vergunning aanvragen

Wat is het?

Als u een of meer bomen wilt kappen, verplanten of flink snoeien, hebt u soms een omgevingsvergunning nodig van de gemeente.

Advies: overleg met de buren of zij problemen hebben met kappen van de boom.

Wat moet ik doen?

Via het omgevingsloket kunt u uw omgevingsvergunning online regelen. Hiervoor heeft u DigiD (particulieren) of eHerkenning (bedrijven) nodig. Heeft u nog geen DigiD, dan kunt deze aanvragen via DigiD. Een eHerkennings-middel vraagt u aan via eHerkenning.

Wanneer heeft u een omgevingsvergunning voor kappen nodig? Beantwoord de onderstaande vragen:

 1. Staat de boom op uw grond?
  • Nee: deze boom mag u niet kappen.
  • Ja: ga verder naar vraag 2.
 2. Staat de boom op een perceel van een gemeentelijk of rijksmonument?
  • Ja, omgevingsvergunning benodigd, verder naar omgevingsloket.
  • Nee, ga verder naar vraag 3.
 3. Staat de boom op de lijst monumentale bomen of op de lijst waardevolle houtopstanden?
  • Nee, geen omgevingsvergunning nodig.
  • Ja, omgevingsvergunning benodigd, verder naar omgevingsloket.

Bericht over de vergunnning

Binnen 8 weken ontvangt u bericht of u de vergunning krijgt. De gemeente kan deze termijn eenmalig met 6 weken verlengen. Beslist de gemeente niet binnen de termijn? Dan krijgt u automatisch de vergunning.

Bezwaar maken

Bent u het niet eens met de beslissing van de gemeente? Dan kunt u binnen 6 weken bezwaar maken bij de gemeente.

Kapmelding

Voor het kappen van bomen die onder de Wet natuurbescherming vallen moet u een kapmelding doen. Dit zijn bijvoorbeeld bomen buiten de bebouwde kom. Meer informatie krijgt u bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.