Wat is het?

U mag een woonwagen, kampeerwagen, caravan, magazijnwagen, aanhangwagen, keetwagen of ander dergelijk voertuig:

  • niet langer dan vijf achtereenvolgende dagen op de openbare weg (inclusief parkeerplaatsen) parkeren;
  • op uw achtererf plaatsen als het bestemmingsplan dit toelaat;
  • stallen in een legale caravanstalling.

Op de industrieterreinen De Pinckart, Berkenbosch (met uitzondering van de uitbreiding), Eeneind I en Eeneind II geldt bovenstaande beperking van vijf dagen niet.

Overtredingen die door de boa’s worden geconstateerd kunnen, zonder het geven van een waarschuwing, leiden tot een boete.

Wat moet ik doen?

U vraagt de ontheffing aan bij de gemeente. Geef bij uw aanvraag de volgende informatie:

  • Uw naam en adres.
  • De periode dat u wilt parkeren.
  • Waarom u uw caravan, kampeerwagen, camper, aanhanger of vouwwagen wilt parkeren op de openbare weg.
  • Een omschrijving of een afbeelding van uw voertuig.

U ontvangt binnen 8 weken bericht of u de ontheffing krijgt. Bent u het niet eens met de beslissing van de gemeente, dan kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.