De commissievergaderingen van oktober in de raadzaal, in het Klooster, starten om 19:30 uur. De vergaderingen zijn ook live te volgen via het LON en via nuenen.nl/gemeenteraad (en kunnen achteraf teruggekeken worden).

De agenda voor:

12 oktober Commissie Ruimte:

  • Eeneind-West – afronding mediation
  • Voorkeursalternatief studie Leefbaarheid en bereikbaarheid Bundelroutes

13 oktober Commissie Samenleving - Geannuleerd

14 oktober Commissie Algemene Zaken:

  • Wijziging Gemeenschappelijke Regeling VRBZO
  • Wijziging in gemeenschappelijke regeling MRE

21 oktober Gecombineerde commissie:

  • Concept-subsidieprogramma 2022
  • Programmabegroting 2022 en meerjarenraming 2023-2025
  • Belasting- en legesvordering
  • Tussentijdse rapportage najaar 2021

Spreekrecht

Verzoek om (digitaal) spreekrecht kan ingediend worden via nuenen.nl/invloed-uitoefenen - spreekrecht, of de inspraakreactie mailen naar griffie@nuenen.nl.