Volg de digitale commissievergaderingen thuis live via: https://nuenen.raadsinformatie.nl/live(externe link) - of LON TV.

30 november - Commissie Ruimte

 • Wederikdreef
 • Opstellen gemeentelijk erfgoedbeleid
 • Kader grondprijzen en exploitatiebijdragen 2022
 • Vaststellen RES 1.0 MRE
 • Gewijzigde regeling Blink en toetreding Son en Breugel
 • Nota hoger bouwen

1 december - Commissie Samenleving

 • MFA D’n Heuvel Gerwen
 • Verordening inburgering Nuenen c.a. 2022
 • WMO Verordening Nuenen c.a. 2022

2 december - Commissie Algemene Zaken

 • Accountantscontrole 2021
 • Septembercirculaire 2021

Spreekrecht

Verzoek om (digitaal) spreekrecht kan ingediend worden via nuenen.nl/invloed-uitoefenen- spreekrecht, of de inspraakreactie mailen naar griffie@nuenen.nl.

Aanmelden voor het digitaal spreekrecht:

 • Ruimte: maandag 29 november, voor 12.00 uur.
 • Samenleving: dinsdag 30 november, voor 12.00 uur.
 • Algemene Zaken: woensdag 1 december, voor 12.00 uur.

Mocht u hulp nodig hebben bij het (digitaal) meespreken, de griffie helpt u graag.