Als gemeente vinden wij een veilige woon- en leefomgeving belangrijk. Daarom treedt de burgemeester hard op tegen drugscriminaliteit.

Als in of bij een woning of bedrijfspand een handelshoeveelheid drugs wordt gevonden, mag de burgemeester die woning of dat bedrijfspand sluiten. Dit staat in artikel 13b van de Opiumwet (Wet Damocles). 

Sluiten pand door burgemeester

De burgemeester heeft het Damoclesbeleid opgesteld om te laten zien hoe hij de bevoegdheid om een pand te sluiten gebruikt. In dat beleid staat bij welke hoeveelheid soft- en/of harddrugs een woning of bedrijfspand wordt gesloten en hoe lang de sluiting duurt.

Het sluiten van een pand heeft verschillende doelen, waaronder:

  • Laten weten dat de burgemeester optreedt tegen drugscriminaliteit;
  • Herstellen van het woon- en leefklimaat in de buurt;
  • Voorkomen dat drugscriminelen het pand nog gebruiken als drugspand.

Als een pand gesloten is, wordt de deur verzegeld en worden er goed zichtbare stickers op de ramen of deuren geplakt.

Voorkom misbruik

Wees alert op wie uw huurder wordt als u een pand verhuurt. U kunt slachtoffer worden van personen die uw pand misbruiken voor de productie en/of opslag van drugs. De burgemeester zal uw pand sluiten als daar drugs worden gevonden. Het maakt dan niet uit of u van de situatie wist of niet. Maak daarom regelmatig gebruik van uw bevoegdheid het verhuurde pand te controleren. 

Meld een vermoeden van drugshandel

Als u denkt dat in of bij een pand drugshandel plaatsvindt, kunt u dit melden bij de politie (112 als het spoedeisend is en anders 0900-8844) of via meld misdaad anoniem (0800-7000 of op www.meldmisdaadanoniem.nl)

Meer informatie Opiumwet

Lees meer in het Handhavingsbeleid op artikel 13b Opiumwet op overheid.nl.