Op 30 september stelden we onze omgevingsvisie vast. Deze visie is één van de instrumenten van de Omgevingswet die op 1 juli 2022 in Nederland gaat gelden. Door deze wet verandert het nodige. Zo bundelt hij vele bestaande wetten voor onder meer bouwen, milieu, water, ruimtelijke ordening en natuur.

Onze omgevingsvisie zorgt voor één Nuenens beleid als het gaat om onze fysieke leefomgeving en we hoe de kwaliteit hiervan kunnen verbeteren. De visie kijkt onder meer naar ruimtelijke ordening, de inrichting van het openbaar gebied en het milieu. Daarnaast is er aandacht voor de nationale thema’s duurzaamheid, energietransitie, klimaatadaptatie én gezondheid. De visie wordt verder uitgewerkt in programma’s, verordeningen en een omgevingsplan.

Prachtig allemaal. Maar wanneer krijg jij ermee te maken? Welnu, wanneer jij je garage wilt ombouwen tot bedrijfsruimte. Of van een braakliggend terrein een speelveld wilt maken. De omgevingsvisie schept de kaders voor dit soort initiatieven. En de Omgevingswet zorgt straks voor eenvoudiger procedure: één wet, één loket, één procedure. Zo kunnen we samen werken aan een betere leefomgeving in Nuenen.

Meer weten? Kijk op www.nuenen.nl/omgevingsvisie