Doe, kijk en luister mee!

Invloed uitoefenen op de politiek

Iedere inwoner van de gemeente Nuenen c.a. van 18 jaar en ouder mag tijdens de gemeenteraadsverkiezingen de leden van de gemeenteraad kiezen. De gekozen raadsleden nemen besluiten over onderwerpen die de gemeente Nuenen aangaan. Dus met uw stem oefent u al invloed uit op de politiek. Mist u een onderwerp? Of wilt u uw kennis met de gemeenteraad delen? Dan zijn hiervoor verschillende mogelijkheden:
 

  1. Benader een raadslid of fractie via https://nuenen.raadsinformatie.nl/leden.
  2. Schrijf een brief aan de gemeenteraad via de hieronder genoemde post-, bezoek- of mailadressen.
  3. Spreek in een beeldvormende of oordeelsvormende vergadering in.
  4. Wordt lid van een politieke partij.
  5. Breng uw idee in via een burgerinitiatief.

Een burgerinitiatief is een uitgewerkt voorstel om bijvoorbeeld iets te verbeteren, iets in te voeren of iets op te lossen. Het is geen klacht of een verzoek om een bepaald onderwerp te bespreken. Het heeft geen zin om het burgerinitiatief te gebruiken voor een protest tegen een pas door de gemeenteraad genomen besluit. Voorwaarde is dat het voorstel gesteund wordt door tenminste 75 initiatiefgerechtigden met de motivering waarom de raad hierover zou moeten spreken.


Adressen

U kunt uw vraag of initiatief mondeling, schriftelijk of digitaal aan de gemeenteraad stellen.

Bezoekadres: Jan van Schijnveltlaan 2, 5671CK Nuenen
Postadres: Postbus 10 000, 5670 GA Nuenen
Mailadres: griffie@nuenen.nl