Gemeente Nuenen bestaat uit de drie kerkdorpen Nuenen, Gerwen en Nederwetten. Bovendien kent Nuenen een aantal buurtschappen: Opwetten, Boord, Eeneind, Stad van Gerwen en Olen.

Lees meer over de dorpen op de website van de Heemkundekring.

Dorpsraden

Een dorpsraad is een adviescommissie van het college die de collectieve belangen van de inwoners in zijn werkgebied behartigt en heeft daartoe de volgende taken en bevoegdheden:

  • Gevraagd en ongevraagd advies uitbrengen over beleidsvoornemens die het algemeen belang in het dorp beïnvloeden.
  • Communicatieve taken als intermediair naar inwoners in het werkgebied.
  • Betrokkenheid bij ontwikkelingen in het werkgebied en bij beleidsprocessen in het werkgebied 

Lees meer over de taken en bevoegdheden in het reglementlink naar pdf bestand (pdf).

Er is een dorpsraad in Gerwen en Nederwetten. Informatie vindt u op de website van de raden:

Contactpersoon binnen de gemeente als het gaat om Dorpsraden en/of Wijkgericht werken is Elma van Keulen. Zij is bereikbaar via (040) 2631631 e.vankeulen@nuenen.nl 

Buurtverenigingen

In de Gemeente Nuenen zijn er diverse buurtverenigingen die met geweldige initiatieven goed werk verrichten. Hieronder vindt u een overzicht van deze verenigingen.

Wilt u ook een buurtvereniging aanmelden voor deze pagina? Stuur dan een mail aan gemeentehuis@nuenen.nl.