De gemeente Nuenen verstrekt onder voorwaarden een compensatie voor het verplicht eigen risico voor de ziektekostenverzekering. De regeling is bestemd voor inwoners die een chronische ziekte of handicap hebben. Via de tegemoetkoming wensen we deze inwoners te compenseren voor hoge zorgkosten die voortkomen uit het verplicht eigen risico. Op die manier verzachten we de stapeling van zorgkosten en proberen we zorgmijding te voorkomen.

Als u tot de doelgroep behoort en onder de voorwaarden valt, dan kunt u vanaf nu uw tegemoetkoming over het jaar 2022 aanvragen.

Compensatie verplicht eigen risico zorgverzekeringswet

De voorwaarden zijn:

  1. U bent woonachtig in de gemeente Nuenen;
  2. U bent op moment van aanvraag 18 jaar of ouder;
  3. U heeft geen recht op studiefinanciering;
  4. U heeft vorig jaar het volledige verplichte eigen risico zorgverzekering verbruikt;

Om in aanmerking te komen voor de tegemoetkoming is ook de hoogte van uw inkomen van belang. Uw inkomen mag niet hoger zijn dan 130% van het sociaal minimum.

Aanvragen

U kunt van 1 januari tot en met 31 december 2023 de tegemoetkoming aanvragen over het afgelopen jaar. U kunt het aanvraagformulier ophalen op het gemeentehuis of het CMD (aan de Berg). Het formulier kunt u ook online downloaden.