Voor je het weet komt de eikenprocessierups er weer aan! Het moment waarop de eikenprocessierupsen uit de eitjes komen wordt in belangrijke mate bepaald door de temperatuur. Dit jaar verwacht het Kenniscentrum Eikenprocessierups dat de eerste rupsen rond de eerste weken van april uit hun eitjes zullen kruipen. Gemeente Nuenen is druk bezig met de voorbereidingen en monitoring van de eitjes om zo de overlast te kunnen beperken.

Bestrijding

In de maanden mei, juni, en juli kan op inlandse eikenbomen de eikenprocessierups voorkomen. Contact met de beharing van deze rupsen kan klachten veroorzaken zoals jeuk, huiduitslag, en/of irritatie aan ogen of luchtwegen. De voorbereidingen voor de bestrijding van de eikenprocessierups zijn in volle gang en worden uitgevoerd door een gespecialiseerd bedrijf onder begeleiding van de gemeente. De komende maanden worden de legsels in de gaten gehouden. Als de rupsjes zijn uitgekomen wordt er met preventief bestrijden gewacht tot er blad aan de bomen komt. Het biologische bestrijdingsmiddel wordt daarna met een spuitkanon in de bomen geblazen. De rupsjes hebben in deze fase dagelijks eikenbladeren nodig voor voedsel maar zijn erg kwetsbaar voor het biologische bestrijdingsmiddel. De werking van dit middel is ongeveer 8 tot 10 dagen. Wanneer de bestrijding zal worden uitgevoerd is geheel afhankelijk van de monitoring die nu plaatsvind. Op basis van de inventarisatie en de ervaring van voorgaande jaren, worden er dit jaar in Nuenen ± 11.000 inlandse eiken met het biologische middel bespoten. Een tweede behandeling binnen ca. 10 dagen kan noodzakelijk zijn.

Locaties geen bestrijding

De gemeente bestrijdt geen rupsen in bos- en natuurgebieden. Ook bomen langs onverharde wegen, behoudens enkele uitzonderingen, worden niet bespoten. De gemeente hoopt zo de natuurlijke vijand van de processierups tot ontwikkeling te laten komen.

Meer informatie

Voor meer informatie over de processierupsen kunt u kijken op www.rupsen.info, https://processierups.nu/ en www.vlinderstichting.nl . Ook kunt u voor informatie over gezondheidsklachten kijken op www.ggd.nl.