Wat is het?

Evenementenvergunning

Wilt u een groot evenement organiseren, zoals een braderie, optocht, feest, festival, popconcert of sportwedstrijd? Dan vraagt u een evenementenvergunning aan bij de gemeente. Dit kan alleen in de gemeente waar u het evenement wilt houden.

Melding klein evenement

Een klein evenement hoeft u alleen te melden bij de gemeente.

U moet aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • er minder dan 150 personen aanwezig zijn;
 • het evenement tussen 07:00 uur en 23:00 uur plaatsvindt als de volgende dag een werkdag is en tussen 07:00 uur en 01:00 uur als de volgende dag geen werkdag is;
 • het geluidsniveau van versterkte muziek en/of versterkt stemgeluid tijdens het evenement niet hoger is dan 50 dB(A);
 • het evenement niet plaatsvindt op een doorgaande weg of op of aan een andere weg als daardoor het verkeer en/of de hulpdiensten ernstig worden belemmerd;
 • er geen gesloten tent wordt geplaatst en tenten en andere objecten niet op de rijbaan worden geplaatst, tenzij deze gemakkelijk en onmiddellijk te verplaatsen zijn:
 • er een organisator is;
 • de organisator ten minste 20 werkdagen voorafgaand aan het evenement melding heeft gedaan. 

Drank- en Horecawet

Als u zwak alcoholhoudende dranken wilt schenken tijdens een evenement, kunt u de ontheffing online regelen

Voor het schenken en verkopen van zwak alcoholhoudende dranken tijdens een evenement gelden de volgende voorwaarden:

 • U mag geen zwak alcoholhoudende dranken schenken en verkopen aan kinderen jonger dan 18 jaar.
 • Op het evenement mag u geen sterke drank (>15% alcohol) schenken en verkopen.
 • De persoon die verantwoordelijk is voor de verstrekking van alcohol (de  leidinggevende):
 • -is minimaal 21 jaar
 • -is niet van slecht levensgedrag
 • -is in het bezit van een Verklaring Sociale Hygiëne.

U ontvangt binnen 8 weken bericht of u de ontheffing krijgt.

Geen ontheffing nodig.

Bij besloten activiteiten die niet voor iedereen toegankelijk zijn, zoals buurtfeesten en straatbarbecues, hoeft u geen ontheffing aan te vragen.

Extra informatie

Let op! U moet voor het organiseren van een evenement ook nog een evenementenvergunning aanvragen bij de gemeente.

Hoe werkt het?

Melding klein evenement

Een melding van een klein evenement kun u online melden bij de gemeente. Doe dit 20 werkdagen voor aanvang van het evenement.

Evenementenvergunning

Daarvoor kunt u gebruik maken van het aanvraagformulier. Doe dit 12 weken van tevoren. U kunt het formulier inclusief bijlagen ingevuld en ondertekend opsturen naar:

Gemeente Nuenen
Postbus 10.000
5670 GA Nuenen

Of mailen naar gemeentehuis@nuenen.nl.

Wat kost het?

De tarieven kunt u vinden in de legesverordening.

Er worden geen legeskosten in rekening gebracht voor meldingsplichtige evenementen (buurt- en wijkfeest) en reguliere evenementen met een laag risico (zgn. A-evenementen).

Wel worden bij de zogenaamde A-evenementen, maar ook bij B- en C-evenementen altijd legeskosten geheven voor bijvoorbeeld muziekontheffingen, ontheffing schenken zwakalcoholhoudende dranken etc.Meest voorkomende leges kosten zijn:

 • Muziekontheffing art. 4:6 APV: € € 20,80
 • Muziekontheffing art. 3 Zondagswet: € € 20,80
 • Ontheffing art. 35 Drank- en Horecawet: € € 20,80
 • Loterijvergunning art. 3 Wet op de Kansspelen: € 46,00.