Wat is het?

Evenementenvergunning

Wilt u een groot evenement organiseren, zoals een braderie, optocht, feest, festival, popconcert of sportwedstrijd? Dan vraagt u een evenementenvergunning aan bij de gemeente. Dit kan alleen in de gemeente waar u het evenement wilt houden. 

Wilt u een springkussen op gemeentegrond neerzetten? Lees op de pagina 'Springkussen' aan welke voorwaarden u moet voldoen.

Melding klein evenement

Een klein evenement hoeft u alleen te melden bij de gemeente.

U moet aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • er minder dan 150 personen aanwezig zijn;
 • het evenement tussen 07:00 uur en 23:00 uur plaatsvindt als de volgende dag een werkdag is en tussen 07:00 uur en 01:00 uur als de volgende dag geen werkdag is;
 • het geluidsniveau van versterkte muziek en/of versterkt stemgeluid tijdens het evenement niet hoger is dan 50 dB(A);
 • het evenement niet plaatsvindt op een doorgaande weg of op of aan een andere weg als daardoor het verkeer en/of de hulpdiensten ernstig worden belemmerd;
 • er geen gesloten tent wordt geplaatst en tenten en andere objecten niet op de rijbaan worden geplaatst, tenzij deze gemakkelijk en onmiddellijk te verplaatsen zijn:
 • er een organisator is;
 • de organisator ten minste 20 werkdagen voorafgaand aan het evenement melding heeft gedaan.

Wilt u een springkussen op gemeentegrond neerzetten? Lees op de pagina 'Springkussen' aan welke voorwaarden u moet voldoen.

Ontheffing Alcoholwet art 35

Als u zwak alcoholhoudende dranken wilt schenken tijdens een evenement, kunt u de ontheffing online regelen. Als u een evenementen vergunning online aanvraagt, hoeft u deze ontheffing niet apart aan te vragen, dit wordt in het online evenementen formulier geregeld.

Voor het schenken en verkopen van zwak alcoholhoudende dranken tijdens een evenement gelden de volgende voorwaarden:

 • U mag geen zwak alcoholhoudende dranken schenken en verkopen aan kinderen jonger dan 18 jaar.
 • Op het evenement mag u geen sterke drank (>15% alcohol) schenken en verkopen.
 • De persoon die verantwoordelijk is voor de verstrekking van alcohol (de leidinggevende):
  • is minimaal 21 jaar
  • is niet van slecht levensgedrag
  • is in het bezit van een Verklaring Sociale Hygiëne.

U ontvangt binnen 8 weken bericht of u de ontheffing krijgt.

Geen ontheffing nodig.

Voor buurtfeesten en straatbarbecues hoeft u geen ontheffing aan te vragen.

Extra informatie

Let op! U moet voor het organiseren van een evenement ook nog een evenementenvergunning aanvragen bij de gemeente.

Wat moet ik doen?

Melding klein evenement

Een melding van een klein evenement kun u online melden bij de gemeente. Doe dit 20 werkdagen voor aanvang van het evenement.

Evenementenvergunning

Daarvoor kunt u gebruik maken van het aanvraagformulier. Doe dit 12 weken van tevoren.

Wat kost het?

Er worden geen legeskosten in rekening gebracht voor meldingsplichtige evenementen (buurt- en wijkfeest) en reguliere evenementen met een laag risico (zgn. A-evenementen).

Wel worden bij de zogenaamde A-evenementen, maar ook bij B- en C-evenementen altijd legeskosten geheven voor bijvoorbeeld muziekontheffingen, ontheffing schenken zwakalcoholhoudende dranken etc.Meest voorkomende leges kosten zijn:

 • Muziekontheffing art. 4:6 APV: € 23,25
 • Muziekontheffing art. 3 Zondagswet: € 23,25
 • Ontheffing art. 35 Drank- en Horecawet: € 23,25
 • Loterijvergunning art. 3 Wet op de Kansspelen: € 50,30.

De tarieven kunt u vinden in de legesverordening.