Op maandag 25 oktober 2021 vindt een extra commissie Ruimte plaats over Eeneind West – afronding mediation. Aanvang 19.30 uur - raadzaal, in het Klooster.

Op woensdag 3 november 2021 vindt een inspraakavond plaats over Eeneind West – afronding mediation. Aanvang 19.30 uur – raadzaal, in het Klooster.

 

Spreekrecht

Gezien het aantal te verwachten aanmeldingen,  wordt er een aparte avond georganiseerd om invulling te geven aan het spreekrecht, namelijk op woensdag 3 november 2021 om 19.30 uur in de raadzaal van Het Klooster. U kunt uw verzoek om spreekrecht indienen via  nuenen.nl/invloed-uitoefenen - spreekrecht, of mailen naar griffie@nuenen.nl . Meldt u aan voor: dinsdag 2 november 2021, voor 12.00 uur.

De agenda’s met bijhorende stukken staan online op nuenen.raadsinformatie.nl De vergaderingen zijn ook live te volgen via het LON en via nuenen.nl/gemeenteraad (en achteraf teruggekeken worden).