Wat is het?

Een gehandicaptenparkeerplaats is een parkeerplaats voor mensen met een lichamelijke beperking. Andere bestuurders mogen hun auto hier niet parkeren.

U kunt een eigen gehandicaptenparkeerplaats bij uw woning of werkplek aanvragen bij de gemeente. U krijgt dan een gereserveerde parkeerplaats waar alleen het voertuig met uw kenteken mag staan.

Ook is er een mogelijkheid om een algemene gehandicaptenparkeerplaats aan te vragen. Dit is mogelijk op een strategische locatie binnen de gemeente (denk bijvoorbeeld aan een gehandicaptenparkeerplaats bij een supermarkt of sporthal). Gebruikt u een gehandicaptenparkeerplaats, leg dan uw gehandicaptenparkeerkaart duidelijk zichtbaar achter uw voorruit.

Hoe werkt het?

U kunt onder de volgende voorwaarden een eigen gehandicaptenparkeerplaats aanvragen:

  • U bent de bestuurder. 
  • Voor een gehandicaptenparkeerplaats bij uw woning: u staat ingeschreven op dat adres in de Basisregistratie Personen (BRP).
  • U bent in het bezit van een geldige gehandicaptenparkeerkaart.
  • U beschikt niet over een eigen parkeergelegenheid, zoals een garage.
  • Voor een gehandicaptenparkeerplaats bij uw werkplek: een verklaring van uw werkgever dat u daar werkt.
  • Het kenteken van het voertuig staat op uw naam of op naam van uw huisgenoot, 
    als het kenteken op naam van een leasemaatschappij of bedrijf staat, heeft u een verklaring van de kentekenhouder dat u de dagelijkse bestuurder bent.

Indien u zelf niet de bestuurder bent, is het niet mogelijk om een aanvraag te doen voor een individuele parkeerplaats.

Verloop van uw aanvraag

Als u om medische redenen een gehandicaptenparkeerplaats nodig heeft, doet de gemeente onderzoek of dit verkeerstechnisch mogelijk is. De gemeente bekijkt de situatie en of u voldoet aan de voorwaarden. Indien nodig neemt de gemeente contact met u op. Binnen 8 weken nemen we een besluit. Deze termijn mag de gemeente eenmaal verlengen.

Kosten waarmee u rekening dient te houden zijn:

  • aanvraag individuele gehandicaptenparkeerplaats:     € 93,60
  • verstrekken van de gehandicaptenparkeerkaart:          € 29,30

Afhankelijk van de locatie dient u ook rekening te houden met kosten voor het aanleggen van een individuele gehandicaptenparkeerplaats.

Wijziging: nieuw voertuig doorgeven

Heeft u een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken en wilt u op deze plek een nieuw voertuig met een nieuw kenteken parkeren? Geef dit dan aan ons door: