Gemeente Nuenen stelt nieuwe mantelzorg en dementie plannen vast

De gemeenteraad van Nuenen heeft op 30 september 2021 de nieuwe plannen rondom mantelzorgers en inwoners met dementie vastgesteld. Er wordt extra ingezet op het ondersteunen van mantelzorgers en het bespreekbaar maken van het thema dementie.

Mantelzorgvriendelijk werkgeverschap

Op dit moment geeft 1 op de 3 volwassenen mantelzorg aan een naaste. Een op de tien mantelzorgers voelt zich zwaar belast, de coronacrisis heeft de druk op mantelzorgers verder verhoogd. De gemeente Nuenen gaat daarom extra werk maken van het ondersteunen van werkende en jonge mantelzorgers. Actief zijn op de arbeidsmarkt én zorgen voor iemand in de naaste omgeving is voor steeds meer inwoners een dagelijkse realiteit. Het project mantelzorgvriendelijk werkgeverschap is erop gericht om werk en zorg beter te kunnen combineren. Ook veel jonge mantelzorgers zorgen voor een naaste. Dit zorgt voor veel extra druk omdat zij dit vaak moeten combineren met een studie, bijbaan, hobby’s en een sociaal leven. We gaan daarom de komende jaren ook jonge mantelzorgers extra ondersteunen.

Mantelzorgers leveren een onschatbare bijdrage aan het leven van hun naasten. Dat daarnaast ook nog een groep vrijwilligers actief is om mantelzorgers te ondersteunen maakt mij trots, het laat zien dat Nuenen een sociale gemeente is. - Ralf Stultiëns, Wethouder sociaal domein gemeente Nuenen

Dementievriendelijke gemeenschap

Op het gebied van dementie worden ook de komende jaren stappen gezet. We willen een dementievriendelijke gemeenschap, waarbij inwoners dementie herkennen, erkennen en weten hoe ze kunnen handelen als ze een inwoner met dementie tegen komen. Het aantal inwoners met dementie zal de komende jaren toenemen. Daarom zet de gemeente, in samenwerking met welzijnsorganisaties, seniorenverenigingen en ondernemers, in op een dementievriendelijk Nuenen, waarin iedereen naar vermogen mee kan doen.

Steeds meer inwoners krijgen te maken met dementie in hun directe of naaste omgeving. Toch is het niet altijd makkelijk om goed te reageren. We willen daarom in samenwerking met diverse Nuenense partijen werk maken van een dementievriendelijke gemeenschap, zodat iedereen naar vermogen mee kan doen. - Ralf Stultiëns, Wethouder sociaal domein gemeente Nuenen

Werkgroepen

De nieuwe plannen zijn ontwikkeld in samenwerking met de werkgroepen Mantelzorg en  Dementievriendelijk Nuenen. De werkgroepen spelen ook een belangrijke rol bij de uitvoering van de plannen. Werkgroepleden zijn betrokken inwoners uit de gemeente. Het is altijd mogelijk om bij een van de werkgroepen aan te sluiten. Hiervoor kan contact opgenomen worden met de LEVgroep in Nuenen.