Griffie

Raadsleden hebben naast hun werk voor de gemeenteraad vaak een baan of volgen een studie. Om alles in goede banen te leiden, staan de griffier en de medewerkers van de griffie de raadsleden bij.

De griffier is de ‘secretaris’ van de gemeenteraad. De griffier is onafhankelijk en neutraal. Vanuit deze positie adviseert de griffier over voorstellen en werkwijze van de raad. Om de belangen van de raad goed te kunnen behartigen, werkt de griffier intensief samen met de burgemeester en de gemeentesecretaris. Vergaderingen, speciale avonden van de raad, gesprekken, werkbezoeken en werkgroepen van de gemeenteraad kunnen door de griffier en de griffie worden ondersteund.

Wilt u informatie over de gemeenteraad en vergaderingen of zoekt u als inwoner, vereniging of organisatie contact met de raad, raadsfracties of raadsleden? De griffier en medewerkers van de griffie staan voor u klaar. U kunt contact opnemen via: griffie@nuenen.nl