Groen Ontwikkelfonds Brabant (GOB)

Met het Groen Ontwikkelfonds Brabant (GOB) wil de provincie Noord-Brabant initiatieven stimuleren die leiden tot het bereiken van de provinciale natuurdoelstellingen, opdat in 2027 het totale natuurnetwerk Brabant (NNB) is gerealiseerd. Het fonds ondersteunt particulieren, ondernemers en overheden bij het realiseren van nieuwe natuur.

Het Groen Ontwikkelfonds Brabant ondersteunt projecten door:

  • Een financiële bijdrage bij de aankoop of het waardeverlies van grond;
  • Een bijdrage aan de inrichtingskosten;
  • Aankoop en verkoop van grond.

De werkeenheid van het Groen Ontwikkelfonds adviseert initiatiefnemers over de opzet van kansrijke projecten en ondersteunt bij het opstellen van aanvragen voor bijdragen uit het fonds.

Wat is het voordeel?

De financiële ondersteuning kan worden verleend in de vorm van een geldbedrag, een lening of een garantstelling. De hoogte van de bijdrage is maximaal 85% van de kosten.

Voor wie?

Tot de aanvragers behoren particulieren, ondernemers en overheden.

Deadline

Aanvragen kunnen doorlopend worden ingediend.

Meer informatie

Groen Ontwikkelfonds Brabant