Wat is het?

Reststrook kopen of huren van de gemeente?

Ligt er een gemeentelijke groenstrook grenzend aan uw woonperceel die u graag wilt gebruiken? Gebruikt u al een strook grond van de gemeente, maar wilt u die kopen? Misschien kan dat heel gemakkelijk. De gemeente biedt inwoners de mogelijkheid om, als het kan, gemeentegrond (Reststroken) te kopen. Stroken gelegen achter de voorgevel kunnen worden aangekocht voor €150 per m2. Voor stroken voor de voorgevel kosten maximaal €75 per m2.

Wat is een reststrook?

Reststroken zijn stroken grond die aan de voor-, zij- of achterkant van een woonperceel liggen en deel uitmaken van het openbaar gebied. Soms liggen daar bijvoorbeeld leidingen in de grond, waar de gemeente of het nutsbedrijf eens in de zoveel tijd of in geval van storingen bij moet kunnen. Maar soms hebben we het over echte rest-stroken grond. Deze stroken zijn niet meer nodig voor de openbare ruimte. En die kunnen verkocht worden.

Wilt u een stukje gemeentegrond kopen, dan kijken we eerst of er sprake is van een reststrook en de grond dus verkocht kan worden. Bij die toets wordt bijvoorbeeld gekeken of er nog ontwikkelingen zijn te verwachten waarvoor de grond nodig is en of er kabels of leidingen liggen.

Huren van de reststrook

Is het niet mogelijk om een reststrook te kopen? Dan is er soms wel de mogelijkheid om een reststrook (enkele jaren) van de gemeente te huren. Hiervoor gelden uiteraard andere voorwaarden dan bij het kopen van een reststrook.

Onrechtmatig gebruik van grond

Uit een inventarisatie blijkt dat er ook stroken grond van de gemeente (bewust of onbewust) al bij privépercelen zijn getrokken. Tegelijk met de verkoop van reststroken grond gaat de gemeente dit onrechtmatig grondgebruik wijkgericht afhandelen. Onder voorwaarden kunnen deze gronden mogelijk ook gekocht worden.

Wat moet ik doen?

Als u grond wilt kopen, huren of onrechtmatig grondgebruik wilt melden kunt u digitaal indienen:

Ook kunt mailen naar reststroken@nuenen.nl of bellen met (040) 2631 631.