De gemeente Nuenen heeft besloten om sporthal en sociaal-culturele accommodatie de Hongerman aan de Hoge Brake uit veiligheidsoverwegingen per direct tijdelijk te sluiten. Deze tijdelijke sluiting is nodig om gebreken aan het dak te verhelpen. De gebreken zijn aangetroffen bij onderzoek naar de draagkracht van het dak. Dit onderzoek heeft in opdracht van de gemeente plaatsgevonden omdat bij de beoogde renovatie van de sporthal dakisolatie wordt aangebracht en zonnepanelen op het dak worden geplaatst.

Onderdelen dakconstructie voldoen niet aan de veiligheidseisen                           

Het onderzoek heeft aangetoond dat de dakconstructie van de Hongerman niet voldoet aan de huidige veiligheidseisen. Hij wijkt af van de tekening die in 1975 voor de bouw van de sporthal is gebruikt. Bovendien zijn in de loop van de jaren extra lagen dakbedekking toegevoegd, die invloed hebben op de draagkracht van de constructie. De dakconstructie voldoet hierdoor niet volledig aan de huidige veiligheidseisen. Hoewel dit in de afgelopen 47 jaar niet tot ongelukken heeft geleid, kan de huidige situatie niet blijven voortbestaan. Er bestaat een kleine kans dat het dak het zou kunnen begeven, bijvoorbeeld bij extreme wind of sneeuwval. Daarom grijpen we nu onmiddellijk in.

Maatregelen die de gemeente neemt

De gemeente heeft besloten om de sporthal per direct te sluiten en maatregelen te nemen om de dakconstructie te versterken. Deze maatregelen bestaan allereerst uit het tijdelijk stutten van de dakconstructie op drie plaatsen in de sporthal. Vervolgens wordt de constructie versterkt. Vanwege de werkzaamheden is de Hongerman vanaf nu tot maandag 2 januari 2023 gesloten voor alle gebruikers.

Veiligheid staat voorop

We beseffen dat veel Nuenense sportbeoefenaren en gebruikers van de sociaal-culturele ruimtes door de tijdelijke sluiting van de Hongerman worden geraakt. Ook de bezoekers van Sint’s Speelpaleis (zondag 13 november) en andere evenementen zullen teleurgesteld zijn. Wij stellen echter de veiligheid van de gebruikers en omwonenden van de sporthal voorop en hebben daarom dit besluit genomen.

Vragen?

U kunt eventuele vragen stellen via e-mail renovatie-hongerman@nuenen.nl of via telefoonnummer 040 263 16 31.