Het Jeugdfonds Sport & Cultuur in Nuenen viert een mijlpaal van succes. Het fonds bestaat al een half jaar en heeft goede resultaten geboekt. Het Jeugdfonds is in Nuenen van de grond gekomen dankzij het initiatief en de financiële steun van de Ronde Tafel Nuenen, de gemeente Nuenen en het Jeugdfonds Sport & Cultuur.

In een tijd waarin veel jonge Brabanders merken dat hun ouders worstelen om financieel rond te komen, biedt het Jeugdfonds Sport & Cultuur een helpende hand  Dit initiatief heeft al 3 gezinnen geholpen die anders moeite zouden hebben gehad om hun kinderen deel te laten nemen aan sport en cultuuractiviteiten. Op dit moment staan er nog 2 gesprekken op de planning. Het Jeugdfonds laat zien een waardevol hulpmiddel te zijn om kinderen en jongeren kansen te bieden, ongeacht hun financiële achtergrond.

Hoe werkt het Jeugdfonds?

Het Jeugdfonds Sport & Cultuur Brabant betaalt de contributie of het lesgeld voor kinderen en jongeren van 0 tot 18 jaar uit gezinnen waar te weinig geld is voor sporten of kunst en cultuur. Een intermediair vraagt de bijdrage aan namens de ouders. In Nuenen zijn Stan Hendriks (Buurtsportcoach) en Claudia Sweegers (Combinatiefunctionaris) de intermediairs. Zij zijn te bereiken via actiefnuenen@levgroep.nl. Binnen drie weken na de aanvraag horen de ouders of de aanvraag is goedgekeurd en kunnen ze hun kind(eren) opgeven. De contributie of het lesgeld gaat rechtstreeks naar de club of de lesgever. Per kind is jaarlijks € 450 beschikbaar.

Wil je meer weten? Kijk dan op de website van Actief Nuenen(externe link).