Direct regelen

Wat is het?

Als u vindt dat u niet netjes bent behandeld door een ambtenaar of bestuurder, dan kunt u een klacht indienen.

Waarover kunt u een klacht indienen?

  • de persoonlijke behandeling door medewerkers of bestuurders
  • het krijgen van te weinig, onjuiste of misleidende informatie
  • het niet reageren op vragen

Geen klacht maar wel iets melden?

Ziet u iets dat stuk is of opgeruimd moet worden? Dan doet u een melding hiervan bij de gemeente. De gemeente probeert er dan zo snel mogelijk iets aan te doen.

Hoe werkt het?

De klacht kunt u online regelen.

Een klacht over de wijze waarop u bent behandeld kunt u ook per brief indienen. Deze stuurt u naar: postbus 10 000, 5670 GA Nuenen. In de brief geeft u aan wie u bent en waar u woont, liefst met telefoonnummer. Geef aan tegen wie een klacht indient en waarom. U omschrijft daarbij zo concreet mogelijk wat er is gebeurd en waarom u daarover klaagt.

Van de indiening van uw klacht ontvangt u binnen een week een ontvangstbevestiging. Hierin staat vermeld wie de contactpersoon is voor de afhandeling van uw klacht. Bij deze persoon kunt u terecht voor aanvullende opmerkingen en vragen betreffende uw klacht.

De contactpersoon checkt of uw brief daadwerkelijk als klacht moet worden behandeld of dat er een andere procedure gevolgd kan of moet (of had moeten) worden. Ook is het mogelijk dat uw klacht niet behandeld kan worden omdat het voorval bijvoorbeeld langer dan een jaar geleden heeft plaatsgevonden. In het geval dat uw klacht, niet als klacht wordt behandeld, ontvangt u hierover bericht.

Voldoet uw klacht aan de wettelijke eisen, dan wordt u uitgenodigd voor een gesprek met het afdelingshoofd of u ontvangt een brief waar het afdelingshoofd inhoudelijk op uw klacht in gaat. Indien uw klacht met de brief of het gesprek niet naar tevredenheid is afgehandeld, dan wordt uw klacht voorgelegd aan de onafhankelijke klachtencommissie. U en de beklaagde(n) worden dan uitgenodigd voor een hoorzitting van de klachtencommissie. Naar aanleiding van de hoorzitting schrijft de klachtencommissie een advies. Dit advies wordt, conform de Verordening klachtbehandeling, voorgelegd aan het bestuursorgaan dat beslist over uw klacht. De beslissing van het bestuursorgaan ontvangt u schriftelijk.

Mocht u, nadat u de uiteindelijke beslissing van het bestuursorgaan heeft ontvangen, nog steeds van mening zijn dat uw klacht niet goed is behandeld door de gemeente Nuenen, dan kunt u contact opnemen met de Nationale Ombudsman, tel: 0800-33 55555. Dit is de externe klachtenvoorziening van de gemeente. lees meer hierover op de website van de Nationale Ombudsman 

Contactformulier