Direct regelen

Leerlingenvervoer aanvragen

Heeft u problemen met inloggen voor zaken rondom de WMO? Stuur dan een mail naar adminsoza@dienstdommelvallei.nl.

Wat is het?

Wanneer kunt u leerlingenvervoer aanvragen?

U kunt leerlingenvervoer aanvragen voor kinderen die niet zelfstandig naar school kunnen reizen door afstand of een handicap. De gemeente vergoedt de vervoerskosten van een leerling van en naar het woonadres en de dichtstbijzijnde gewenste school.

Op basis van het advies van JPH Consult, beoordeelt de gemeente óf en voor welke vervoersvoorziening de leerling in aanmerking komt.

In de volgende gevallen kunt u in aanmerking komen voor aangepast vervoer:

 • als een geestelijke, lichamelijke of zintuiglijke handicap aangepast vervoer vereist;
 • als de reistijd met openbaar vervoer meer dan anderhalf uur bedraagt en de reistijd met aangepast vervoer met 50 procent of meer teruggebracht kan worden;
 • als openbaar vervoer ontbreekt en de leerling niet met de (brom)fiets kan reizen.

Aangepast vervoer voor een (speciale) school voor basisonderwijs en speciaal onderwijs

Een vervoersvoorziening wordt toegekend als de afstand van de woning naar de dichtstbijzijnde toegankelijke school voor:

 • basisonderwijs als bedoeld in de Wet op het primair onderwijs meer bedraagt dan zes kilometer;
 • speciaal basisonderwijs als bedoeld in de Wet op het primair onderwijs meer bedraagt dan vier kilometer; of
 • speciaal onderwijs meer bedraagt dan vier kilometer.

Aangepast vervoer voor het voortgezet (speciaal) onderwijs

Kan uw kind niet zelfstandig reizen vanwege een structureel lichamelijke, verstandelijke, zintuiglijke of psychische handicap? De gemeente vergoedt de kosten op basis van kilometervergoeding als uw kind onder begeleiding kan fietsen of de gemeente vergoedt de kosten van open­baar vervoer voor het kind en haar/zijn begeleider.

Advies JPH Consult

Gaat uw kind naar:

 • regulier voortgezet onderwijs dan wel voortgezet speciaal onderwijs

En kan uw kind niet zelfstandig reizen? Dan wordt JPH Consult ingeschakeld om medisch advies te geven over hoe uw kind naar school kan reizen. Zij nemen dan contact met u op over wat u voor documenten moet aanleveren en op welke manier.

De vervoersvoorzieningen

 • kilometervergoeding voor vervoer per fiets
 • vergoeding voor openbaar vervoer (evt. met begeleiding)
 • aangepast vervoer

Heeft u aangegeven dat uw kind zelfstandig kan fietsen? Dan zal op basis hiervan het besluit door de gemeente worden genomen en wordt Argonaut Advies B.V. niet om advies gevraagd.

Wat moet ik doen?

Aanvragen

U dient het aanvraagformulier, samen met de gevraagde verklaring, in bij de gemeente. Lees vooraf de toelichting bij het aanvraagformulier. U kunt het formulier ook ophalen bij het gemeentehuis.

Bijvoegen

Indien van toepassing een zogenaamd ‘IB 60-formulier’ van de Belastingdienst. Hierop staat het belastbaar inkomen van beide ouders/verzorgers. Dit is niet nodig voor leerlingen die een school voor (voortgezet) speciaal onderwijs bezoeken.

Eigen financiële bijdrage

Wanneer de leerling een (speciale) school voor basisonderwijs bezoekt, kan de gemeente een financiële drempel hanteren. Dit betekent:

 • U betaalt zelf de kosten van de eerste 4 dan wel 6 kilometers. Alleen de kosten die boven het drempelbedrag uitkomen krijgt u vergoed.
 • De gemeente vraagt van u een bijdrage in de kosten naar draagkracht. Dit kan alleen als de afstand tussen de school en uw woning meer dan 20 kilometer is.

Hebt u recht op financiële vergoeding? De gemeente geeft dan aan hoe u deze kosten kunt declareren.

Voorwaarden

De aanvraag moet ingediend zijn vóór 1 juni. Uw aanvraag wordt voor aanvang van het nieuwe schooljaar afgehandeld als u deze voor 1 juni heeft ingediend. Komt de aanvraag na 1 juni bij ons binnen? Dan krijgt u binnen 12 weken bericht.