Wat is het?

Wanneer kunt u leerlingenvervoer aanvragen?

U kunt leerlingenvervoer aanvragen voor kinderen die niet zelfstandig naar school kunnen reizen door afstand of een handicap. De gemeente vergoedt de vervoerskosten van een leerling van en naar het woonadres en de dichtstbijzijnde gewenste school.

Op basis van het advies van Argonaut Advies BV, beoordeelt de gemeente óf en voor welke vervoersvoorziening de leerling in aanmerking komt.

In de volgende gevallen kunt u in aanmerking komen voor aangepast vervoer:

 • als een geestelijke, lichamelijke of zintuiglijke handicap aangepast vervoer vereist;
 • als de reistijd met openbaar vervoer meer dan anderhalf uur bedraagt en de reistijd met aangepast vervoer met 50 procent of meer teruggebracht kan worden;
 • als openbaar vervoer ontbreekt en de leerling niet met de (brom)fiets kan reizen.

Aangepast vervoer voor een (speciale) school voor basisonderwijs en speciaal onderwijs

 • Kan uw kind zelfstandig of onder begeleiding met de fiets reizen? De gemeente vergoedt dan de kosten op basis van een kilometervergoeding als de school verder dan 6 kilometer van uw woning ligt.
 • Kan uw kind zelfstandig of onder begeleiding met het openbaar vervoer reizen en niet met de fiets? De gemeente vergoedt dan de kosten van openbaar vervoer als de school verder dan 6 kilometer van uw woning ligt.
 • Wilt u uw kind met eigen vervoer naar school brengen en halen? Dan kan de gemeente besluiten hiervoor een kilometervergoeding te geven als de school verder dan 6 kilometer van uw woning ligt.

Aangepast vervoer voor het voortgezet (speciaal) onderwijs

Kan uw kind niet zelfstandig reizen vanwege een structureel lichamelijke, verstandelijke, zintuiglijke of psychische handicap? De gemeente vergoedt de kosten op basis van kilometervergoeding als uw kind onder begeleiding kan fietsen of de gemeente vergoedt de kosten van open­baar vervoer voor het kind en haar/zijn begeleider.

Advies Argonaut 

Gaat uw kind naar:

 • groep 8, dan wel het laatste leerjaar van het basisonderwijs, speciaal basisonderwijs of speciaal onderwijs
 • regulier voortgezet onderwijs dan wel voortgezet speciaal onderwijs

En kan uw kind niet zelfstandig reizen? Dan wordt Argonaut Advies ingeschakeld om medisch advies te geven over hoe uw kind naar school kan reizen. Zie brief van Argonaut Advies, hierin staat vermeld wat u moet aanleveren en op welke manier.

De vervoersvoorzieningen

 • kilometervergoeding voor vervoer per fiets
 • vergoeding voor openbaar vervoer (evt. met begeleiding)
 • aangepast vervoer

Heeft u aangegeven dat uw kind zelfstandig kan fietsen? Dan zal op basis hiervan het besluit door de gemeente worden genomen en wordt Argonaut Advies B.V. niet om advies gevraagd.

Hoe werkt het?

Aanvragen

U dient het aanvraagformulier, samen met de gevraagde verklaring, in bij de gemeente. Lees vooraf de toelichting bij het aanvraagformulier. U kunt het formulier ook ophalen bij het gemeentehuis.

Bijvoegen

Indien van toepassing een zogenaamd ‘IB 60-formulier’ van de Belastingdienst. Hierop staat het belastbaar inkomen van beide ouders/verzorgers. Dit is niet nodig voor leerlingen die een school voor (voortgezet) speciaal onderwijs bezoeken.

Eigen financiële bijdrage

Wanneer de leerling een (speciale) school voor basisonderwijs bezoekt, kan de gemeente een financiële drempel hanteren. Dit betekent:

 • U betaalt zelf de kosten van de eerste 6 kilometers. Alleen de kosten die boven het drempelbedrag uitkomen krijgt u vergoed.
 • De gemeente vraagt van u een bijdrage in de kosten naar draagkracht. Dit kan alleen als de afstand tussen de school en uw woning meer dan 20 kilometer is.

Hebt u recht op financiële vergoeding? De gemeente geeft dan aan hoe u deze kosten kunt declareren.

Voorwaarden

De aanvraag moet ingediend zijn vóór 1 juni. Uw aanvraag wordt voor aanvang van het nieuwe schooljaar afgehandeld als u deze voor 1 juni heeft ingediend. Komt de aanvraag na 1 juni bij ons binnen? Dan krijgt u binnen 12 weken bericht.