Wat is het?

Een loterij, prijsvraag of bingo is een kansspel. Een kansspel heeft de volgende kenmerken:

 • De speler kan een prijs winnen.
 • De speler heeft geen beslissende invloed op de uitslag.
 • De opbrengst van het kansspel gaat naar een goed doel van algemeen belang. Bijvoorbeeld een nieuw clubhuis, instrumenten voor de muziekvereniging of renovatie van de kerk.

Als u een kansspel wilt organiseren, hebt u een vergunning nodig van de gemeente. Als u een bingo of kansspel ter promotie organiseert, is een melding voldoende.

Wat moet ik doen?

Melding klein kansspel

Wanneer een vereniging een klein kansspel gaat organiseren, meld dat dan bij ons. Er is sprake van een kansspel als een deelnemer geen (overwegende) invloed kan uitoefenen op de uitslag. Met andere woorden: het lot bepaalt dus wie een prijs wint. Voorbeelden van kleine kansspelen zijn kienen, bingo, vogelpiekspel en het rad van fortuin.

Uw vereniging (of stichting) mag alleen een klein kansspel organiseren wanneer:

 • de vereniging (of stichting) Nederlands is en minimaal 3 jaar bestaat
 • de opbrengsten van het kansspel ten goede komen aan een algemeen belang
 • de hoogte van de prijzen die deelnemers kunnen winnen maximaal € 400 per ronde is en de gezamenlijke waarde niet meer bedraagt dan € 1.550,- per bijeenkomst.

Uw melding doet u minimaal twee weken van te voren. Minimaal twee weken nadat het klein kansspel heeft plaatsgevonden.

Loterijvergunning

Voor het houden van een loterij heeft u een vergunning nodig. Bij welke instantie u de vergunning aanvraag, hangt af van de hoogte van de prijzen. Organiseert u een incidentele loterij met een prijzenpakket tot € 4.500,--? Vraag het dan minimaal 8 weken tevoren aan via het online formulier.

Kenmerken van een loterij zijn:

 • de speler kan een prijs winnen;
 • de speler heeft geen beslissende invloed op de uitslag; -
 • de opbrengst van het kansspel gaat naar een goed doel van algemeen belang. Bijvoorbeeld een nieuw clubhuis, instrumenten voor de muziekvereniging of renovatie van de kerk.

Als het prijzenpakket van de loterij of prijsvraag meer bedraagt dan € 4.500,-- , vraagt u de vergunning aan bij de Kansspelautoriteit.

Hoe lang duurt het?

U ontvangt binnen 8 weken bericht of u de vergunning krijgt voor de loterij of prijsvraag.

Extra informatie.

Meer informatie bij de Kansspelautoriteit

Hoe werkt het?

U mag een loterij organiseren als:

 • minimaal 50% van de opbrengst naar het goede doel gaat;
 • u maximaal 50% van de opbrengst gebruikt om het prijzenpakket en de kosten te betalen.

U mag een prijsvraag organiseren als:

 • de deelnemer er iets voor moet doen. Bijvoorbeeld een slagzin maken, een verhaal schrijven of een foto maken;
 • een jury bepaalt wie de prijzen wint.

U mag een bingo organiseren als:

 • een vereniging die minimaal 3 jaar bestaat de bingo organiseert;
 • de waarde van de prijzen per spelronde maximaal € 400,- zijn;
 • de waarde van de prijzen per bijeenkomst maximaal € 1.550,- zijn.

U mag een kansspel ter promotie organiseren als u daar uitsluitend reclame mee wilt maken. Bijvoorbeeld voor een product, dienst of organisatie. U moet zich daarbij wel houden aan de regels die in de Gedragscode promotionele kansspelen staan. Deze gedragscode vindt u op de website van de Kansspelautoriteit.

Wat heb ik nodig?

Geef bij uw vergunningaanvraag of uw bingo-melding de volgende gegevens:

 • de opzet van het kansspel
 • de dag en tijdstip waarop u het kansspel organiseert
 • de totale waarde van de prijzen
 • inschrijfnummer Kamer van Koophandel (van uw bedrijf of vereniging)
 • kopie statuten van de vereniging

Hoe lang duurt het?

 • U ontvangt binnen 8 weken bericht of u de vergunning krijgt voor de loterij of prijsvraag.
 • Uw melding voor een bingo neemt de gemeente voor kennisgeving aan. De gemeente stuurt u geen bevestiging. Als er vragen zijn, neemt de gemeente contact met u op.