Nederlander worden door optie

Wat is het?

Er zijn 2 manieren om de Nederlandse nationaliteit te krijgen:

 • Naturalisatie
 • Optie

Optie is de eenvoudigste en snelste manier om Nederlander te worden.

 • U hoeft bij optie geen afstand te doen van uw eigen nationaliteit. U moet wel informeren bij de autoriteiten van uw land of een tweede nationaliteit wordt toegestaan. Als de wetgeving van uw land van herkomst dit niet toestaat, zult u alsnog uw oorspronkelijke nationaliteit verliezen. Let op, er is één uitzondering: u moet wel afstand doen als u behoort tot de optiecategorie "u bent meerderjarig en u woont vanaf het bereiken van de leeftijd van 4 jaar met een geldige verblijfsvergunning in Nederland".
 • U hoeft bij optie niet aan te tonen dat u voldoende ingeburgerd bent in Nederland. Bij de optieprocedure wordt er dus niet gekeken naar uw kennis van de Nederlandse taal.
 • De kosten zijn lager dan bij naturalisatie.

Bekijk eerst bij Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) aan welke voorwaarden u moet voldoen.

Als u aan de voorwaarden voldoet voor "Nederlander worden door optie", maakt u een telefonische afspraak (040) 2631 631 om een aanvraag in te dienen.

Als u aan de voorwaarden voldoet voor "Nederlander door naturalisatie", verwijzen wij u naar Nederlander worden door naturalisatie.

Wat moet ik doen?

 • U maakt telefonisch een afspraak op (040) 2631 631 en legt een verklaring af dat u Nederlander wilt worden door optie.
 • U betaalt de kosten meteen of binnen 6 weken nadat u de verklaring hebt afgelegd.
 • U vult een formulier in waarin u zegt dat u de verklaring van verbondenheid wilt afleggen. Kinderen jonger dan 16 jaar hoeven dit niet te doen.
 • U krijgt van de gemeente bericht of u Nederlander wordt.

Meenemen naar uw afspraak

 • uw verblijfsvergunning
 • uw geldige paspoort of een ander reisdocument
 • uw geboorteakte
 • andere documenten over uw persoonlijke situatie, zoals huwelijksakte, erkenningsakte, echtscheidingsakte

De gemeente moet kunnen zien dat buitenlandse documenten echt zijn. Dit kan door de documenten te legaliseren. U kunt aan de gemeente vragen of dit nodig is.

Buitenlandse documenten moeten in het Nederlands, Engels, Frans of Duits zijn opgesteld. Is dit niet zo? Dan moet u de documenten eerst laten vertalen door een in Nederland beëdigde vertaler.

Wat kost het?

 • Enkelvoudig optieverzoek € 217,00
 • Meervoudig optieverzoek € 370,00
 • Optieverzoek van minderjarig kind die bij de aanvraag is betrokken € 24,00