Direct regelen

Vergunning aanvragen

Wat is het?

Om met uw auto van uw eigen perceel de openbare weg (of andersom) op te mogen rijden, hebt u een omgevingsvergunning voor een uitweg nodig. Zo kunnen we beoordelen of dit op de gewenste plaats bijvoorbeeld wel veilig kan.

Om dit in- of uitrijden goed mogelijk te maken, is vaak een aanpassing van de openbare ruimte nodig. Deze aangepaste bestrating heet na de aanleg ervan een uitweg. Ook als er geen aanpassing van de openbare ruimte noodzakelijk is, hebt u een vergunning nodig om op de gewenste plaats uw perceel in of uit te mogen rijden.

Zonder de omgevingsvergunning voor een uitweg mag u geen aanpassingen doen aan de openbare ruimte. Bovendien mag u deze aanpassingen nooit zelf uitvoeren. Als u een omgevingsvergunning voor een uitweg hebt gekregen, neem dan contact met ons op via telefoonnummer (040) 2631 631. Wij voeren deze werkzaamheden dan op uw kosten uit. U krijgt van te voren een opgaaf van de kosten.

Wat moet ik doen?

U kunt de aanvraag online regelen.

Let bij het doen van uw aanvraag vooral op onderstaande punten. Wij beoordelen uw aanvraag namelijk op:

  • de bruikbaarheid van de weg
  • het veilig en doelmatig gebruik van de weg
  • de bescherming van het uiterlijk aanzien van de omgeving
  • de bescherming van de groenvoorziening in de gemeente
  • de bruikbaarheid van een openbare parkeerplaats
  • strijdigheid met andere wet- en regelgeving

Op basis van de Algemene Plaatselijke Verordening beoordelen we wat mogelijk is.

Bemoeilijkt de uitweg het gebruik van de weg?Volgens de Algemene Plaatselijke Verordening mag een uitweg het veilig en makkelijk gebruik van de weg niet bemoeilijken.

Is het een veilige plek voor een uitweg?Volgens de Algemene Plaatselijke Verordening mag een uitweg het veilig gebruik van de weg niet bemoeilijken.

Uiterlijk straatbeeldDe aanvraag wordt beoordeeld op het uiterlijk van het straatbeeld. Indien sprake is van afbreuk, wordt de uitweg niet gegund. Zo is het maken van een (uitweg voor een) parkeerplek in de voortuin meestal niet toegestaan.

Gaat de uitweg ten koste van openbaar groen of openbare parkeerplekken?Volgens de Algemene Plaatselijke Verordening mag een uitweg het openbaar groen niet aantasten. Daarnaast beoordelen we of een openbare parkeerplaats mag wegvallen voor een uitweg. Over het algemeen staan we het verdwijnen van een openbare parkeerplaats niet toe.

Hoe lang duurt het?

De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag. Deze termijn kan de gemeente eenmaal verlengen met 6 weken.

Ik krijg geen vergunning. Wat nu?

Als u geen vergunning krijgt, mag u uw plannen niet uitvoeren. Hebt u geen vergunning gekregen en bent u het daar niet mee eens? Dan kunt u bezwaar maken.

Wat kost het?

U betaalt voor de aanleg van een uitweg legeskosten en aanlegkosten.

De legeskosten voor een aanvraag omgevingsvergunning uitweg kosten € 353,20 voor een nieuwe uitweg en € 176,60 voor het veranderen van een bestaande uitweg. Ook als u geen vergunning krijgt.

Daarnaast krijgt u een rekening voor de aanlegkosten van de bestrating van de uitweg. Als u een omgevingsvergunning voor een uitweg hebt gekregen, neem dan contact op met afdeling Openbare werken (via 040 2631 631). We schakelen dan een aannemer in om de uitweg aan te leggen. Als u de rekening voor de kosten van de werkzaamheden hebt betaald dan plannen we de aanleg van de uitweg in.

Let op! Onder aanlegkosten kunnen ook de kosten vallen voor het laten verplaatsen van bijvoorbeeld een lichtmast of straatkolk. U mag zelf niets wijzigen in de openbare ruimte.