Ondermijning is een verzamelnaam voor verschillende vormen van criminaliteit. Het gaat dan bijvoorbeeld om illegale hennepteelt, drugshandel, geld witwassen, mensenhandel zoals gedwongen prostitutie en arbeidsuitbuiting, criminele motorbendes, bedreiging en intimidatie, zorgfraude en vastgoedfraude. Het gaat meestal om criminaliteit die niet direct zichtbaar is, maar niet altijd achter gesloten deuren plaatsvindt. Dit kan bijvoorbeeld onder een dekmantel van een schijnbaar legale organisatie.

Met ondermijning bedoelen we ook criminaliteit die gebruik maakt van de overheid of het bevoegd gezag. Bijvoorbeeld criminelen die een vergunning of subsidie aanvragen voor een op het eerste gezicht normale activiteit, maar die uiteindelijk bedoeld is om geld wit te wassen. Ongewild faciliteert het bevoegd gezag met het afgeven van zo’n vergunning of subsidie de criminaliteit.

Ondermijning is georganiseerde criminaliteit. Criminelen verdienen er veel geld en macht mee.

Waarom is ondermijning een probleem?

Om hun criminele activiteiten uit te kunnen voeren, maken criminelen gebruik van allerlei legale diensten en voorzieningen. Zij vragen bijvoorbeeld vergunningen aan, richten bedrijven op en huren en kopen panden. Hierdoor worden criminelen onbedoeld gefaciliteerd door de ‘bovenwereld’. Door deze vermenging tussen ‘onderwereld’ en ‘bovenwereld’, kunnen mensen en bedrijven onbedoeld in aanraking komen met criminelen.

Daarnaast zorgt ondermijning voor een oneerlijke samenleving. Overheidsgelden worden misbruikt, ondernemers kunnen niet concurreren met bedrijven die gefinancierd zijn met illegaal geld en het is frustrerend om te zien dat criminelen een luxe leven leiden.

Ook tast ondermijning de leefbaarheid en veiligheid aan en zorgt het voor overlast.

Wat zijn verdachte situaties en hoe herken je ze?

  • De kapper of de winkel om de hoek waar nooit een klant komt.

  • De huurder die grote bedragen alleen contant wil betalen.

  • De buurman die altijd afgeplakte ramen heeft.

  • Die jongen met een veel te dure auto voor de deur en een kleine portemonnee.

  • De woning waar onbekende mensen op allerlei tijdstippen in en uit lopen.

Dit zijn verdachte situaties die te maken kunnen hebben met georganiseerde criminaliteit. Ook u kunt daar bewust of onbewust mee in aanraking komen. Criminelen misbruiken andere mensen om hun activiteiten uit te kunnen voeren.

Gevolgen van ondermijning

De gevolgen van ondermijning zijn groot voor de veiligheid en leefbaarheid in de buurt. Bij het telen van hennep is het risico op brand bijvoorbeeld groot. Bij het maken van drugs is sprake van explosiegevaar of het vrijkomen van levensbedreigende gassen. De dumping van drugsafval vervuilt de bodem en ons drinkwater. De herstelkosten betalen we met elkaar. Bij zorgfraude worden de meest kwetsbare personen uit onze samenleving de dupe. Mensen krijgen niet de zorg die ze nodig hebben en fraudeurs gebruiken het geld om er zelf beter van te worden. Hierdoor stijgen de zorgkosten en ook hier krijgt de samenleving de rekening gepresenteerd. Kortom: we hebben er allemaal last van.

Vermoeden van georganiseerde criminaliteit? Meld het!

Als gemeente werken we samen met politie, justitie en andere veiligheidspartners aan de aanpak van ondermijning. De criminele activiteiten vinden stiekem plaats. Het duurt soms lang voordat de overheid deze ontdekt. Daarom is uw hulp hard nodig. U kunt meehelpen ondermijning te bestrijden door alert te zijn en door vermoedens te melden. Vanwege de onzichtbaarheid is het extra belangrijk om het te melden.

Ziet u verdachte situaties waarvan u het gevoel hebt dat er iets niet klopt? Is het te mooi om waar te zijn? Meld uw vermoedens bij de politie (0900-8844) of bij Meld Misdaad Anoniem (0800-7000).