In het gemeentehuis reikt locoburgemeester Niels Wouters op dinsdagmiddag 14 mei 2024 om 15:45 uur de zilveren erepenning van de gemeente Nuenen uit aan de heer Fred Heering (78). Hij heeft zich 20 jaar ingezet als voorzitter van Veilig Verkeer Nederland (VVN) afd. Nuenen. Hij heeft deze functie recent neergelegd.


VVN afd. Nuenen is opgericht in 2004 en vanaf het begin is Fred hiervan het gezicht geweest. Met raad en daad werd de gemeente, gevraagd of ongevraagd, van verkeersadvies voorzien. Of dat nu ging om gemeentelijke bestemmingsplannen, reconstructies van het wegennet of het fietspadennet. Fred was betrokken bij belangrijke ontwikkelingen op gebied van verkeersveiligheid, mobiliteit en bereikbaarheid. Veel activiteiten werden georganiseerd. Het verkeersexamen kreeg een nieuwe impuls. Er volgde fiets-, scootmobiel- en e-bikecursussen. Maar ook dode hoek acties en 30-km acties. Door de inzet van Fred is Nuenen een stuk veiliger geworden.


Naast zijn vrijwilligerswerk bij VVN afd.Nuenen is Fred vanaf 2010 ook actief als gids bij het Van Gogh Village Nuenen. Hij loopt door Nuenen met groepen bezoekers om de mooie Van Gogh Monumenten te laten zien. Bij alle stopplaatsen vertelt hij een informatief verhaal. Buitenlandse groepen spreekt hij netjes in hun moederstaal aan. Meestal begeleidt hij Duitse groepen.


De afgelopen tien jaar is Fred voorzitter van stichting Bijna Thuis Huis Latesteyn Nuenen. Hij is als voorzitter de kartrekker van het eerste moment, waarbij de eerste jaren niet zonder slag of stoot gingen. Fred is een doorzetter en nu is er een warm huis waar kwaliteit van leven wordt geboden wanneer behandeling in het ziekenhuis niet meer mogelijk is of wanneer het thuis niet meer gaat.


Vanaf 2017 is Fred actief bij Savant Zorg als voorzitter van de Centrale Cliëntenraad. Hij zet zich in voor de cliënten en bewoners in de woonzorgcentra en voor hen die gebruik maken van thuiszorg.


Met deze zilveren gemeentelijke onderscheiding wil het gemeentebestuur, uit naam van alle inwoners in het algemeen, zijn waardering en erkentelijkheid uitdrukken.