Vanaf medio september vindt er in de gemeente Nuenen onderzoek in de ondergrond plaats. Dit seismisch onderzoek maakt deel uit van een landelijk onderzoek om informatie te verzamelen over de ondergrond in Nederland. Met als doel nauwkeuriger te kunnen inschatten waar aardwarmtewinning mogelijk is. Het is een verkennend onderzoek. Het winnen van aardwarmte is geen onderdeel van dit onderzoek. Bewoners en eventuele bedrijven in de directe omgeving van de werkzaamheden ontvangen hierover een brief aan huis. Bekijk de kaart van het onderzoeksgebied.

Planning werkzaamheden

De werkzaamheden worden in de komende weken (vanaf 19 september 2023) uitgevoerd. De werkzaamheden vinden doordeweeks zowel overdag als in de avonduren (tussen 20.00 uur en 23.00 uur) plaats. Het ontsteken van de seismische ladingen vindt soms ook in de avonduren plaats en mogelijk op de zaterdag. Dan zijn er namelijk minder omgevingsgeluiden, wat van belang is voor het doen van een goede meting. Hoe stiller de omgeving, hoe meer betrouwbaar de uitkomst van de meting.

Onderzoek aardwarmte

Als onderdeel van de energietransitie ziet de Rijksoverheid kansen om met aardwarmte een deel van onze warmtevraag in huizen, kantoren en voor bepaalde industrie te verduurzamen. Aardwarmte is warm water dat van nature diep in de bodem aanwezig is. In grote delen van Nederland is echter weinig informatie bekend over de ondergrond en de Rijksoverheid wil daarover meer informatie verzamelen. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat financiert daarom het landelijk onderzoek dat ‘Seismische Campagne Aardwarmte Nederland’ (SCAN) heet. SCAN wordt uitgevoerd door TNO en EBN (Energie Beheer Nederland).

Seismisch onderzoek

Bij seismisch onderzoek worden geluidsgolven de ondergrond in gestuurd om zo de dikte en ligging van de onderliggende aardlagen in kaart te brengen. Kijk voor meer informatie over wat seismisch onderzoek is op www.scanaardwarmte.nl of bekijk de film hieronder.

Meer informatie

Kijk op www.scanaardwarmte.nl voor meer informatie over SCAN. Op deze website staan binnenkort ook de locaties van het seismisch onderzoek in deze regio en u kunt er updates over de werkzaamheden in dit gebied lezen.   

Kaart met onderzoeksgebied seismisch onderzoek SCAN
Kaart met onderzoeksgebied in Nuenen. De rode stippellijn geeft het gebied in Nuenen aan.