De blauwe zone in het centrum van Nuenen bestaat alweer ruim een jaar. Het was zeker in het begin even wennen, maar inmiddels zijn de maximale parkeerduur van twee uur en het gebruik van een parkeerschijf bij de meesten wel bekend. 

Evaluatie blauwe zone

Als gemeente zijn we benieuwd naar het functioneren van de blauwe zone. Heeft de blauwe zone inderdaad gezorgd voor meer parkeerruimte voor bezoekers van het centrum? Hoe werkt het ontheffingssysteem voor bewoners? Zijn er nieuwe knelpunten ontstaan? En welke verbeteringen zijn eventueel nog wenselijk op het (ontheffingen)beleid en/of op de omvang van de blauwe zone? Het is daarom tijd voor een evaluatie.

Parkeeronderzoek 8 t/m 17 oktober

Als onderdeel van de evaluatie voeren we een parkeeronderzoek uit. In de periode van donderdag 8 oktober t/m zaterdag 17 oktober wordt de parkeerbezetting en de parkeerduur in en om het centrum gemeten. Medewerkers/tellers van een gespecialiseerd bedrijf noteren daarvoor het aantal geparkeerde voertuigen en een deel van het kenteken. De privacy blijft daarbij gewaarborgd. De tellers lopen door het centrum en dragen herkenbare reflecterende hesjes. De tellingen vinden plaats op verschillende momenten van de dag, waardoor het moment van onderzoek gelijk aan een eerder parkeeronderzoek uit 2016. Bij de analyse houdt de gemeente rekening met de invloed van Coronamaatregelen op het parkeergedrag. 

Update parkeeronderzoek

Vanwege de recente gedeeltelijke Corona lockdown hebben we het parkeeronderzoek niet volledig kunnen afronden. Door het volledig sluiten van de horeca is er vanaf donderdag 15 oktober geen sprake meer van een representatieve situatie. We gebruiken daarom de verzamelde gegevens tot en met woensdag 14 oktober 2020 voor een tussentijdse analyse. Afhankelijk van de bruikbaarheid van deze gegevens en de duur van de gedeeltelijke lockdown, voeren we of de ontbrekende teldagen later dit jaar uit of plannen we een toekomstig moment voor een volledig nieuw parkeeronderzoek.

Heeft u nog vragen over het parkeeronderzoek of de evaluatie? Mail dan naar mobiliteit@nuenen.nl.